Bliv gårdejer på Vesterbro

Fremtidens danske gårdejere kan komme til at bo på Vesterbro eller i Hellerup - langt fra gylletanke og svinestalde, men tæt på modebutikker og caféer, mens de venter på, at deres nyindkøbte landbrug bliver penge værd.

Det bliver muligt fra næste måned, når bopælspligten ophæves på landbrugsejendomme under 30 hektarer.

Tidligere skulle gårdejere bo på deres nye ejendom senest seks måneder efter købet, men nu kan de nøjes med at leje stuehuset ud.

Mægler af landbrugsejendomme H.C. Hansen, der er tilknyttet mæglersamarbejdet Agriteam, forudser, at det vil forhøje efterspørgslen og prisen på de attraktive ejendomme.

»De lækre ejendomme, de gårde, der ligger pænt i landskabet, vil komme i endnu højere kurs,« siger H.C. Hansen.

Han har allerede fået de første henvendelser fra folk, der er opmærksomme på de nye regler. Det er især succesfulde erhvervsfolk med penge på lommen, der vil købe, mens de har økonomien, og fremleje, indtil de er klar til at trække sig tilbage til et otium helliget jagt og hesteopdræt.

Det er en EU-dom, der har tvunget Danmark til at gøre op med den historiske bopælspligt, som landbruget har kæmpet hårdt for at bevare.

»Vi så gerne, at man havde bevaret bopælspligten for at sikre, at landmanden bor tæt på sin produktion, og at jorden ikke samles på enkelte storlandbrug, som man har set i andre lande blandt andet i USA,« siger vicedirektør Niels Peter Nørring, Dansk Landbrug.

Landsbyforsker Jørgen Møller fra Aalborg Univerisitet mener, at den nye lov vil forstærke udviklingen, hvor gårde nedlægges og omdannes til lystejendomme, mens jorden sælges fra og koncentreres på færre landbrugsvirksomheder. Han mener, at landet allerede er ved at blive opsplittet i eftertragtede luksuslandsbyer og bø-landets taberlandsbyer.

»Vi vil få de rige landbyer med heste, økologi og smukke mennesker, og så byer, hvor ingen gider bo,« siger han.

De attraktive landbyer ligger tæt på det østjyske vækstområde fra Randers til Horsens, mens den vestlige side af Jylland vil blive endnu mere affolket.

»Man taler om 'den rådne banan' (hele Vestkysten fra Skagen til Højer, red). Her går udviklingen nærmest baglæns,« siger Jørgen Møller, der efterlyser, at regeringen og landspolitikerne kommer med en vision for landsbyernes fremtid.

Kilde: Urban