Bestyrelser fyldt med uforberedte medlemmer

I hver anden bestyrelse i Danmarks største virksomheder møder et eller flere bestyrelsesmedlemmer uforberedte op til bestyrelsesmøderne. Det viser ny undersøgelse fra headhunterfirma.

De sidder i spidsen for Danmarks største virksomheder, men det er ikke ensbetydende med, at de har styr på deres hjemmearbejde.

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af headhunterfirmaet Odgers Berndtson møder et eller flere bestyrelsesmedlemmer uforberedte op til bestyrelsesmøderne i hver anden bestyrelse i Danmarks største virksomheder.

»Den går ikke,« mener erhvervskvinden Stine Bosse, som bestrider en række danske og internationale bestyrelsesposter, blandt andet i tyske Allianz Group. Ifølge Stine Bosse har niveauet i bestyrelsesarbejdet løftet sig i Danmark, men hun mener samtidig, der er plads til forbedringer i de danske bestyrelser.

»Det kræver en løbende tankegang omkring det her, specielt fra formanden,« siger Stine Bosse, som mener, at det er værd at lade sig inspirere af det svenske bestyrelsesarbejde for at øge professionaliseringen i de hjemlige bestyrelser.I Sverige er der blandt andet krav om uafhængige nomineringsudvalg, og det giver dels større diversitet i bestyrelserne, dels en mere professionel tilgang til bestyrelsesarbejdet, mener Stine Bosse. 

»I det omfang, at formændene rundt omkring ikke løfter opgaven, så må det ende med at blive løst med en lovgivning. Men man bør starte diskussionen ved at se, om man kan løfte det ved egen kraft og egen drift,« siger Stine Bosse og understreger, at udviklingen skal drives af bestyrelsesformændene.

»Det kommer ikke af sig selv,« siger hun.


Stine Bosses holdning om at lovgive for at professionalisere bestyrelsesarbejdet yderligere møder modstand hos en anden erfaren bestyrelsesarbejder. Jørgen Huno Rasmussen er blandt andet formand for bestyrelserne i Lundbeckfonden og Tryghedsgruppen, og han mener ikke, bestyrelsernes vej frem går via lovgivning. Tværtimod.

»Det er en blindgyde, man kommer ind i. Man kan sagtens opstille så meget lovgivning og så mange formaliteter omkring bestyrelsesarbejde, at det reelle indhold drukner i formalitet,« siger Jørgen Huno Rasmussen. 

Erhvervsmanden kan i øvrigt ikke genkende billedet af uforberedte bestyrelsesmedlemmer omkring bordet ved bestyrelsesmøderne, som undersøgelsen fra Odgers Berndtson tegner.

»I de bestyrelser, hvor jeg sidder, oplever jeg aldrig, at folk møder op uforberedt. Jeg synes generelt, der er en høj standard, og man tager bestyrelsesarbejdet meget seriøst og går ind til det med en professionel holdning,« siger Jørgen Huno Rasmussen. 


Odgers Berndtsons undersøgelse er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt de administrerende direktører i landets 100 største virksomheder, og selvom det kan virke overraskende, at der sidder uforberedte bestyrelsesmedlemmer i Danmarks største virksomheder, er forberedelsesgraden ifølge headhunterfirmaet steget siden 2003. Dengang mødte et eller flere medlemmer ifølge de administrerende direktører uforberedte op til bestyrelsesmøderne i to tredjedele af bestyrelserne.Spørger man Troels Gjerrild, administrerende direktør i Odgers Berndtsen, om forklaringen på den manglende forberedelse fra bestyrelsesmedlemmerne, peger han blandt andet på manglende kompetencer.

»Men der er også nogle, der ganske enkelt ikke prioriterer det. Der vil altid være nogle, der ikke gør det, men behovet for forberedelse er blevet større,« siger Troels Gjerrild.

Han mener, at bestyrelsesformændene i en given bestyrelse skal tage affære, hvis bestemte bestyrelsesmedlemmer ofte møder uforberedte op.

»Man skal i givet fald få en samtale med dem, og hvis det ikke hjælper, må man finde et nyt medlem, der har ressourcerne til at kunne forberede sig,« siger han.

Både Stine Bosse og Jørgen Huno Rasmussen vurderer, at bestyrelsesarbejdet i Danmark har udviklet sig i en positiv retning og er blevet langt mere professionelt over de seneste år.

»Bestyrelsesarbejdet er blevet mere professionaliseret, der stilles meget større krav til bestyrelserne, og de lever meget langt hen ad vejen op til de krav,« siger Jørgen Huno Rasmussen. 

Ifølge Stine Bosse er det blevet mere tydeliggjort, at der ligger et stort ansvar i en bestyrelsespost.

»Hvor man før i tiden oplevede bestyrelser lidt bagud kontrollerende, så er folk i bestyrelseskredse i dag meget opmærksomme på, at det er et stykke arbejde, der skal gøres, som også er fremadskuende,« siger hun.