Banker dropper traditionelle finanselever

Jyske Bank har i mange året været duksen i klassen, når det gælder om at påtage sig opgaven med at uddanne elever. Men nu er det slut.

Fra og med næste år vil banken ikke længere tage finanselever fra erhvervsskolerne ind, men udelukkende satse på finansøkonomer, som kommer med en toårig teoretisk akademiuddannelse i bagagen.

- Vi har analyseret de krav og behov for rådgivning, som vi møder i markedet. Vores produkter bliver stadig mere komplicerede, og kunderne tilegner sig stadig mere viden blandt andet via internettet. Det stiller krav om en større teoretisk viden hos rådgiveren, og her er finansøkonomuddannelsen en rigtig god erfaring, siger Knud Nørbo, direktør for HR i Jyske Bank.

Jyske Bank har de senere år taget omkring 80 finanselever og finansøkonomer ind. Fra 2008 satser at rekruttere mellem 60 og 80 finansøkonomer. Derudover vil banken fremover satse på at tiltrække flere medarbejdere med forskellige længerevarende akademiske uddannelser bag sig.

Jyske Bank er den første af de større banker, der går linen helt ud og udelukkende satser på finansøkonomer, men flere banker er inde i lignende overvejelser. Det gælder ikke mindst Nordea i år har taget 108 finanselever og 55 finansøkonomer ind.

- Næste år, når vi tager elever ind, vil fordelingen helt sikkert være ændret i retning af flere finansøkonomer og færre finanselever, og i 2009 vil jeg ikke afvise, at der vil være geografiske områder, hvor vi kun tager finansøkonomer ind, siger personalechef i Nordea, Niels Gregers Hansen.

Når Nordea ikke er parat til at droppe de traditionelle finanselever helt, så skyldes det ifølge Niels Gregersen udelukkende, at banken har en praktisk indgang til sagen.

- Finansøkonomuddannelsen er forholdsvis ny og er hidtil ikke blevet udbudt ret mange steder i landet. Derfor vil det ganske enkelt være umuligt at dække vores behov i alle egne af landet endnu, siger han.

Udover en bedre teoretisk ballast er én af fordelen ved finansøkonomerne i forhold til finanseleverne ifølge Nordeas personalechef, at finansøkonomer er en mere fleksibel arbejdskraft end finanselever.

- Elevuddannelsen er underkastet relativt stramme aftaler, fordi fagforeningen, Finansforbundet, er involveret i uddannelsen. Finansøkonomerne derimod bliver ansat på ordinære vilkår, og vi kan så putte noget ekstra viden ovenpå. Men det er vores medarbejder, som vi bedre kan placere, der hvor vi mener, der er behov for det, siger Niels Gregers Hansen.

Også hos Danske Bank er meldingen, at finansøkonomerne i fremtiden vil optage en større andel af elevpladserne i koncernen. Banken tager i år knap 200 elever ind. Hver fjerde vil være finansøkonom.

- Men vi går ikke i samme retning som Jyske Bank. Vi mener, at der også i fremtiden vil være brug for medarbejdere med en traditionel elevbaggrund. Det sikre et bredt rekrutteringsgrundlag. Nogle lærer nu en gang bedre på en praktiskorienteret måde, hvor man veksler mellem praktik og skole, mens andre foretrækker at starte med teorien. Vi har brug for begge profiler, siger Lars Malmberg, underdirektør i HR Udvikling hos Danske Bank.

Udmeldingen fra to af landets største banker, om at den traditionelle finanselev er på vej ud, vækker dyb undren hos Finansforbundet.

Næstformand Michael Budolfsen langer især ud efter Jyske Bank for helt at afskrive de faglærte finansmedarbejdere.

- Det er utrolig trist, at en så stor spiller på markedet trækker sig ud af elevuddannelsen. Det klæder en virksomhed som Jyske Bank rigtig dårligt. Banken har hidtil været én af duksene i klassen i uddannelsen af unge. Nu vælger de så at skubbe udgifterne over på den offentlige sektor. Det er brandærgerligt, siger Michael Budolfsen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, mener derimod ikke, at der er grund til kritik af Jyske Bank.

- Udviklingen går i retning af, at det kræver en stadig større teoretisk ballast at være bankrådgiver. Det må Finansforbundet lære at leve med. Jeg kan ikke se nogen grund til at kritisere de virksomheder, som vælger at tage konsekvensen. Det er virksomhedernes suveræne ret at træffe den slags beslutninger, siger Steen A. Rasmussen, direktør i FA.