Arbejdsmediciner advarer: Luftfriskere burde forbydes

Mange chauffører kører rundt med en såkaldt luftfrisker i førerhuset. Men nu advarer arbejdsmediciner på Aalborg Universitetshospital 3F mod de kemiske duftstoffer.

Foto: Claus Fisker

Advarslen kommer i kølvandet på en arbejdsskadesag, hvor en 37-årig eksportchauffør fra Nordjylland blev invalideret af astma efter indånding af dampe fra luftfriskerne og fik 84.150 kroner i erstatning for varigt mén. Det skriver Fagbladet 3F.

- Det ville være fint, hvis myndighederne forbød luftfriskere, eller som minimum frarådede brugen af dem. Luftfriskere afhjælper ikke problemer med dårligt indeklima - tværtimod. Når duftvæsken fordamper frigøres der fine, skadelige partikler, der når langt ned i lungerne. Partiklerne kan udløse astma og allergi, siger han og oplyser, at de første symptomer er slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg, siger overlæge overlæge Sigve W Christensen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital.

Han slår fast, at luftfrisker er en helt misvisende betegnelse.

- De hverken renser eller frisker luften op. Derimod forurener de indeklimaet med slimhindeirriterende og allergifremkaldende stoffer. Dårlig luft kan også give træthed og hovedpine og luftfriskere gør det kun værre, siger han.

På sikkerhedsdatabladet til en luftfrisker kan man blandt andet læse: ”Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse”, står der blandt andet.