Arbejdsmarkedet er skævvredet

Arbejdsmarkedet bliver i disse år skævvredet i en grad, som kan koste samfundsøkonomien dyrt længere nede ad vejen, viser ny analyse.

Foto: Bardur Eklund. Færre går af de traditionelle kanaler, når der skal findes job eller ansættes nye medarbejdere. Det usynlige jobmarked er i vækst.
Læs mere
Fold sammen

Arbejdsmarkedet kan hurtigt komme under pres, når økonomien vender til det bedre, viser en ny analyse fra Nykredit ifølge Jyllands-Posten.

Markedet bliver i disse år mere og mere skævvredet. Der opstår nye job i andre brancher end dem, som mistede dem under krisen, og i andre dele af landet, og der er allerede mangel på højtuddannede flere steder i landet, mens ufaglærte stadig mister job.

»Bider problemet sig fast, kan det øge langtidsledigheden, og det vil koste dyrt på samfundsøkonomien,« siger Tore Stramer, chefanalytiker i Nykredit.

Han advarer om, at vækstpotentialet i økonomien vil mindskes, udgifterne til dagpenge og kontanthjælp øges, og den finanspolitiske holdbarhed reduceres. Dertil vil det mindske inflationen på grund af det lavere lønpres.

Nykredits beregninger viser, at hvis den strukturelle ledighed øges permanent med bare 1 procentpoint, så læger det en dæmper på økonomien svarende til op til 25 milliarder kroner årligt.

Udviklingen i antallet af jobannoncer viser, at stigningen kun har fundet sted inden for få udvalgte brancher primært kontor, administration og akademisk arbejde.

De brancher stod for næsten to tredjedele af den samlede fremgang i antallet af jobannoncer på 36 procent siden juni 2011.

I industrien og handelsbranchen har antallet af jobannoncer ligge nogenlunde uændret på et meget lavt niveau over de seneste tre til fire år.

Tore Stramer mener, at regeringen i højere grad kan gøre brug af fleksible indslusningsordninger, hvor lønnen i en begrænset periode reduceres, for at gøre noget ved problemet her og nu.

Arbejdsmarkedspolitisk chef i interesseorganisationen Dansk Erhverv Ole Steen Olsen mener også, at man skal gøre det sværere for jobsøgende at sige nej til stillinger, selvom de måske ligger lidt længere væk og øge indsatsen i jobcentrene, så de får et bedre kendskab til, hvad virksomhederne reelt har brug for.

»Vi så i højkonjunkturen sidste gang, at der hurtigt kom til at mangle arbejdskraft. Det vil vi snart opleve igen,« siger Ole Steen Olsen til Jyllands-Posten.