Arbejdsløsheden falder svagt

Der var et mindre fald i arbejdsløsheden i november, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Økonomer tvivler på, at ledigheden vil falde nævneværdigt, før der kommer mere gang i økonomien.

Foto: Nils Meilvang

Ledigheden faldt svagt fra oktober til november. Der var således 131.300 bruttoledige i november, hvilket er 800 færre end måneden før. Målt i forhold til arbejdsstyrken svarer det til, at der var en ledighed herhjemme på 5,0 pct. for fjerde måned i træk.

Nettoledigheden består af bruttoledige fratrukket de personer, der er i aktivering, og som er parate til at tage et job. I november var der 103.900 nettoledige, svarende til 3,9 pct. af arbejdsstyrken. Nettoledigheden er den seneste måned faldet med 800, svarende til 0,1 procentpoint, mens antallet af aktiverede er uændret.

Cheføkonom Thomas Søby fra erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer siger i en kommentar til tallene, at stilstanden på arbejdsmarkedet, der begyndte i august, ser ud til at fortsætte.

»2014 startede godt med markant fremgang på arbejdsmarkedet. Men det ser ud til, at luften er gået af ballonen henover efteråret. Vi har nu ramt en bund for ledigheden. Det er tvivlsomt, om vi vil se yderligere fald i år, medmindre at der kommer mere gang i væksten,« siger Thomas Søby.

Hos Sydbank vurderer økonom Peter Bojsen Jakobsen, at dansk økonomi er på vej mod et år »med en hæderlig vækst.«

»Det peger på fortsat fremgang på arbejdsmarkedet. Vi venter en stigning i beskæftigelsen på ca. 20.000 i år, en fremgang som kan sætte gang i en positiv sneboldeffekt, der vil smitte positivt af på den fremtidige  økonomiske vækst,« siger han.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS kalder det »afgørende,« at der kommer gang i væksten i de 19 eurolande, hvis ledigheden skal falde mærkbart i 2015.

»Men der skal også gang i det private forbrug herhjemme, som tegner sig for halvdelen af BNP. Hvis væksten kommer op i gear i år, så skal beskæftigelsen ikke vokse ret meget før der i nogle brancher kommer mangel på arbejdskraft. Derfor bør politikerne holde fast i reformsporet og øge arbejdsudbuddet. Det kan ske i den kommende dagpengereform,« siger han.

Steen Bocian fra Danske Bank vurderer dog, at ledigheden vil falde svagt over de kommende år.

»Vi venter en lidt højere økonomisk vækst i år end sidste år - og det vil forventeligt få beskæftigelsen til at stige yderligere. Men fremgangen i beskæftigelsen dækkes ikke alene ved, at et fald i ledigheden. Arbejdsstyrken vil også vokse, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal undgå flaskehalse på den danske arbejdsmarked. Hvor paradoksalt det end kan lyde, så er ledigheden reelt nok ikke ret meget højere end, hvad der er holdbart på lidt længere sigt. Vi skal derfor heller ikke forvente et særligt markant fald i ledigheden over de kommende år,« lyder det fra Steen Bocian.

Korrigeret for sæsonudsving var der 188.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år i november, hvilket svarer til 6,4 pct. af arbejdstyrken. AKU står for arbejdskraftundersøgelsen. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, hvorfor de ikke kan belyse udviklingen fra måned til måned.

Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage. AKU-ledigheden har i det seneste halve år svinget om et nogenlunde stabilt niveau, men er siden august faldet med 4.000 personer. Den registerbaserede bruttoledighed har i det seneste halve år haft en svagt faldende tendens, og siden august er bruttoledigheden faldet med 1.700.