Arbejdsglæde giver penge i kassen

Jo dygtigere en virksomhed er til at skabe et godt arbejdsliv for sine medarbejderne, jo flere penge vil virksomheden og dens aktionærer tjene. Forklaringen er, at arbejdsglæde, tillid, engagement og produktivitet hænger sammen.

De seneste tre år er aktierne i de 100 amerikanske virksomheder, der har den højeste arbejdsglæde, samlet steget 18,1 procent. Til sammenligning formåede de 100 øverst placerede selskaber hos verdens førende investeringsrådgivningsselskab Standard & Poors kun at skaffe en gevinst på 10,5 procent.

Derfor tyder meget på, at den, der ønsker at tjene penge på sine aktier, bør studere grundigt, hvilke selskaber der har tilfredse medarbejdere ansat, skriver Kristeligt Dagblad.

- Det er svært at sige, om en virksomhed er økonomisk stærk, fordi der er gode arbejdsforhold, eller om det omvendt er den stærke økonomi, der er med til at skabe jobtilfredshed. Men der er en lang række indikatorer, for eksempel sygefravær, der peger på, at det økonomisk kan betale sig at forbedre medarbejdernes forhold, siger Ditte Vigsø, chefkonsulent i firmaet Great Place To Work Institute, som hvert år udarbejder en liste over de virksomheder, der har den største medarbejdertilfredshed.

Ifølge Lars Ginnerup, erhvervspsykolog med speciale i positiv psykologi, er to af de vigtigste forudsætninger for en succesrig virksomhed dels, at medarbejderne kan se meningen med arbejdet og nytten af produktet, dels at de ansatte kan arbejde i flow.

Dette begreb dækker over en tilstand, hvor man er 100 procent fokuseret, hvor man bliver udfordret og presset, men kun til et niveau, hvor man kan følge med, og hvor man føler frihed i arbejdet.

- Det giver ganske enkelt højere produktivitet at satse på medarbejderes styrker end nidkært at fokusere på fejl og svagheder. Og behovet for mening er i dag så stærkt, at der er aktieanalytikere, som forudser, at det i fremtiden vil være umuligt at finde investorer til virksomheder, der har svært ved at præsentere et højere formål med sin produktion, siger han.

Hans Henrik Knoop er psykolog ved Danmarks Pædagogiske Universitet, direktør for Universe Research Lab og dansk leder af et internationalt forskningsprojekt, The Good Work Project, hvis formål er at kortlægge det gode arbejdsliv.

Han påpeger, at godt her skal forstås på tre måder: moralsk godt, teknisk veludført og psykologisk tilfredsstillende, men at de tre aspekter helst skal gå op i en højere enhed.

- Hvis man er tilpas udfordret og har stor frihed i arbejdet, vil man opnå en gevinst både for sig selv og den virksomhed, man er en del af. Men man skal dog ikke være blind for, at der er interessemodsætninger på en arbejdsplads. De fleste medarbejdere står i et dilemma mellem tilfredsheden ved at gøre en indsats og så frygten for at være skruebrækker, der lader sig udnytte. Resultatet er, at man på en måde træder på speederen og bremsen samtidig, forklarer Hans Henrik Knoop.

Han tilføjer, at selvom der uden tvivl er en sammenhæng mellem arbejdsglæde og økonomisk succes, skal man ikke blåøjet tro, at enhver virksomhed, der sørger for medarbejdertrivsel, vil blive en succes. Og med forsommerens nyhedshistorie om etisk forkastelige svinetransporter som eksempel gør han opmærksom på, at det moralsk og meningsmæssigt dårlige arbejde også kan give penge i kassen:

- I det lange løb er der ingen tvivl om, at det gode arbejde har økonomiske fordele. Men man skal ikke se bort fra, at der er masser af muligheder for at skaffe sig profit uden at opføre sig ordentligt.

Kilde: Kristeligt Dagblad