Arbejdsgivere: Vi står med en udfordring

De udenlandske virksomheder må sætte sig bedre ind i de danske overenskomster, lyder det fra Dansk Byggeri.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Om det er bevidst snyd eller bare dårlig forberedelse, er svært at sige.

Men sikkert er det ifølge Dansk Byggeri, at mange udenlandske virksomheder bryder overenskomstens regler om arbejdstid og løn. Virksomhederne kan ikke forstå, at en fagforening skal bestemme, hvor meget de ansatte må arbejde, og at de skal indbetale til et dansk pensionsselskab som PensionDanmark, når de kun opholder sig her i en begrænset periode.

»Men det siger overenskomsten. Og når man er omfattet af den, må man også sætte sig ind i den. Det oplever vi desværre, at virksomhederne ikke altid gør særlig grundigt. Vi har en stor opgave med at rådgive de udenlandske virksomheder om vores aftaler på arbejdsmarkedet,« siger Thorsten Wilstrup, afdelingschef i Dansk Byggeri.

Han peger på, at fagforeningen juridisk set har krav på penge, når overenskomsten er brudt.

»Så er det den krænkede aftalepart, der skal have pengene,« siger han.

Dårligere retsstilling

Han mener dog også, at det retssystem, Dansk Byggeri har aftalt med 3F – de såkaldte 48-timers møder – er specielt, fordi virksomhederne er skyldige til det modsatte er bevist. I det almindelige fagretlige system er det fagforeningens opgave at bevise anklagen om overenskomstbrud.

»Fagforeningerne spekulerer desværre i, at vi har omvendt bevisbyrde. Vi har selv indført det, men vi vil gerne lave om på afgørelsesmetoden. Der er flere, som ikke synes, at det er helt fair overfor virksomhederne,« siger Thorsten Wilstrup.

3F: systemet er nødvendigt

Hos fagforeningen vækker det bekymring, at Dansk Byggeri vil ændre processen på 48-timers møderne.

»Det forstår jeg ikke. Vi indførte systemet med Dansk Byggeri, blandt andet fordi mange af deres medlemmer kunne se, at de indgik i en ulige konkurrence, når udlændingene ikke overholder overenskomsten. Når bevisbyrden er omvendt, er det jo fordi, vi ikke tidligere havde mulighed for at få information om, hvordan virksomheden arbejdede. Den var ofte forsvundet ud af landet, før sagen blev afgjort«, siger Palle Bisgaard, næstformand i 3Fs byggegruppe, der understreger, at fagforeningen ikke ønsker at stille udenlandske virksomheder dårligere end danske.

»Nu skal man huske, at 48-timers møderne også gælder danske virksomheder, der har udlændinge ansat. Og hvis de har tingene i orden, indgår de jo ikke forlig med os.«