Anne H. Steffensen: Rederierne sender en dame

Anne H. Steffensen, 53 år, adm. direktør, Danske Rederier

Anne H. Steffensens ansættelse som direktør for Danmarks Rederiforening i 2013, var et symbol på nye tider i den mandsdominerede forening. Senere er der fulgt op med mere modernisering og et navneskift til Danske Rederier.

Rederiernes fremmeste talerør er uddannet scient.pol. i Aarhus og havde en over 20 år lang karriere i udenrigstjenesten sluttende som Danmarks ambassadør i London, inden hun gik i rederiernes tjeneste. Den internationale profil med flere udstationeringer og en periode som direktør for Danmarks Eksportråd under Udenrigsministeriet passede da også som fod i hose for den meget internationalt orienterede rederibranche.