Angreb på den betalte frokostpause for ansatte i staten

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Skal lokomotivførere, politibetjente, jurister og andre ansatte i staten have løn i deres frokostpause? Den ret har de i dag, men i et brev til forhandlerne for 180.000 statsansatte kaldes den betalte frokostpause et personalegode, og den slags kan siges op og forsvinde. Det ser de ansatte i staten som en krigserklæring forud for forårets forhandlinger om nye overenskomster, skriver Politiken.

Det er den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet, der åbner for at afskaffe den betalte frokostpause uden forhandling eller lønforhøjelse.

»Det er vi dybt og inderligt imod«, siger topforhandler for de statsansatte Flemming Vinther, der er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), til Politiken.

Tidligere har ledelsen i statsvirksomheden DR forsøgt at fjerne de ansattes betalte frokostpause, men i februar slog en voldgiftskendelse fast, at den betalte frokostpause var en del af overenskomsten. Og hvis den skal fjernes, skal det ske ved aftaler om nye overenskomster.

Den voldgiftskendelse vil Moderniseringsstyrelsen ikke acceptere gælder for de øvrige statslige arbejdsgivere. Moderniseringsstyrelsen opsiger ikke den betalte frokost generelt, men lader det være op til de enkelte statslige styrelser og arbejdsgivere.

»Det er Moderniseringsstyrelsens opfattelse, at hovedparten af de statsansatte er omfattet af lokale kutymer om betalt spisepause«, skriver vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen Linda Nordstrøm Nissen i en mail til Politiken. Efter styrelsens opfattelse betyder det, at spisepausens status på det statslige område derfor er uafhængig af forholdene i DR.

Budskabet kommer, netop som arbejdsgivere og lønmodtagere skal til at forhandle nye overenskomster, der skal være afsluttet i foråret. Hvis arbejdstiden øges fra 37 til 39,5 timer om ugen, svarer det til en stigning på cirka 7 procent.

»Det er meget voldsomt, hvis arbejdstiden med et hug – og uden forhandling – kan sættes op med 2 ½ timer om ugen, uden at lønnen følger med. Det kan vi selvfølgelig ikke bare stiltiende acceptere«, siger Flemming Vinther til Politiken.

De statsansatte akademikere har indkaldt til mæglingsmøde med Moderniseringsstyrelsen torsdag morgen.

»Frokosten er sikret i overenskomsten, og det er helt utilstedeligt at kalde det et personalegode, som kan afskaffes«, siger formand Lars Qvistgaard, Akademikerne (AC), til Politiken.