Alle medarbejdere skal følge strategien

Det er en ledelses opgave at sikre, at den valgte strategi bliver implementeret og fulgt af alle medarbejdere, lyder budskabet i opfølgningen på sidste uges dilemma.

Det er ikke op til den enkelte medarbejder at beslutte, om vedkommende vil følge en strategi – i dette tilfælde brugen af iPads i undervisningen. Fold sammen
Læs mere

På en folkeskole er det i fællesskab mellem skoleleder og lærere blevet besluttet, at undervisningen i skolens ældste klasser skal foregå via iPads. Alligevel undgår flere lærere brugen af iPads, og uden at orientere skolelederen fortsætter de den traditionelle undervisning med tavle og bøger. Sådan lyder sidste uges ledelsesdilemma, der bliver bragt på Business.dk.

Ifølge ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen er det ikke op til den enkelte medarbejder at beslutte, om vedkommende vil følge en strategi – i dette tilfælde brugen af iPads i undervisningen. Han påpeger, at der ikke må herske tvivl om, at når der er truffet en beslutning, skal det gælde for alle, ligesom man fra skolens side heller ikke kan forsvare overfor elever eller forældre, at der er forskel på, hvilken klasse man går i og brugen af medier i undervisningen.

» Derfor er det essentielt, at skolelederen træder i karakter og viser sin autoritet overfor de lærere, der ikke respekterer strategien, siger Flemming Andersen.

Den optimale løsning på dilemmaet er derfor ifølge ledelsesrådgiveren løsning 2, hvor lederen tager en en-til-en samtale med de lærere, der er gået imod strategien.

» Lederen skal bruge denne samtale til at udtrykke en klar forventning om, at alle i fremtiden skal bakke op om strategien. Det er vigtigt at markere, at når der er truffet en beslutning og lagt en strategi, så skal der bakkes op om denne, uanset egne ønsker og meninger, siger han.

Derudover er det også vigtigt, at medarbejderne forstår, at de ved at modarbejde strategien ikke kun udtrykker en mangel på respekt overfor skolelederen, men også overfor kollegaerne, som har været en del af beslutningen, understreger Flemming Andersen.

Han mener, at lederen til samtalen bør spørge ind til, hvorvidt medarbejderens modvilje hænger sammen med en utryghed ved det nye medie, og i så fald sørge for at vedkommende bliver klædt bedre på til at bruge iPads.

» Det burde være afklaret allerede inden, det nye medie blev taget i brug. Der er dog en risiko for, at medarbejderne ikke har haft lyst til at udtrykke deres usikkerhed i forbindelse med dialog på møder, hvor alle kollegerne er til stede. Det problem kommer man udenom med en-til-en samtale, siger han.