Akademikere kræver samme lønløft til alle

De højtuddannede afviser at holde igen på lønnen for at SOSU-assistenterne kan få et ekstraordinært stort lønløft. FOA-formand Dennis Kristensen truer med konflikt, hvis ikke de lavtlønnede kvindefag løftes.

Statens topforhandler Sine Sunesen afviser en skævdeling af det lønløft, der skal fordeles ved de kommende overenskomstforhandlinger. Arkivfoto: Jakob Dall Fold sammen
Læs mere
SOSU-assistenter, pædagogmedhjælpere og andre lavtlønnede kvindegrupper skal ikke sætte næsen op efter et større lønløft end andre faggrupper ved forårets overenskomstforhandlinger. Så klar er udmeldingen fra akademikernes topforhandlere. De raser over, at politikerne har droppet ideen om en ekstra lønpose på fem milliarder, men ånder til gengæld lettet op over, at der ikke er blevet øremærket ekstra penge til lavtlønsgrupperne,

»Det ville have været et brud på den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler løn. Akademikerne har det største løngab i forhold til vores privatansatte kolleger, så jeg går ikke til forhandlinger med det mål, at nogen skal tilgodeses fremfor andre. Der skal være det samme procentvise løft til alle,« siger Søren Burchardt, formand for de offentligt ansatte jurister og økonomer i DJØF.

Intet tegn på nybrud
Hvis lønstigningerne bliver fordelt efter lønsum ved forårets overenskomstresultat, så får akademikerne den største lønstigning i kroner og øre. Men også statens topforhandler Sine Sunesen afviser en skævdeling.

»Som udgangspunkt er der ikke noget, der tyder på en skævdeling af lønkronerne. Det ville være et nybrud i måden at forhandle på, og jeg ser inget tegn på, at det kommer til at ske. Det vil være svært, at få mit bagland med på ideen om at tilgodese de lavestlønnede, for så vil akademikerne opleve, at de afleverer penge til andre grupper, og det er jo ikke derfor, at man er med i et forhandlingsfællesskab,« siger Sine Sunesen, formand for Akademikernes Centralorganisation og næstformand i KTO.

Truer med konflikt
FOA-formand Dennis Kristensen mener, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har svigtet de lavtlønnede kvinder ved at sige god for regeringens løsning og droppe deres oprindelige planer om en øremærkning af ekstra lønkroner.

»Det er akademikerne, der får gavn af, at man fordeler efter lønsum. Når oppositionen godtager regeringens løsning, så skifter de fra at ville hjælpe de lavtlønnede kvindefag til at tilgodese de højest lønnede. Det er et sporskifte, der vil noget,« siger Dennis Kristensen.

Han har hele tiden sagt, at det vil være umuligt for lønmodtagerne i KTO, at blive enige om en skævdeling.

»Men jeg har meget svært ved at forestille mig, at vi kan lave et resultat, hvor vi ikke får løftet de lavtlønnede kvindegrupper. Vi er forberedt på, at KTO måske skal ud i en samlet konflikt, men vi er også forberedt på, at FOA kan gå i konflikt alene. Det sidste er bestemt ikke blevet mindre sandsynligt, efter at vi ikke har fået en ekstra lønpulje,« siger Dennis Kristensen.