Afstem roller og ansvar med din lederkollega

Det gælder især, når kollegaen har et tværgående ansvar, som kan påvirke ens eget ansvarsområde.

»Det er vigtigt, at man som leder både inden opstart og løbende afstemmer rolle- og ansvarsfordelingen med både sin chef og sin nye kollega.«
Læs mere
Fold sammen

Sidste uges dilemma på business.dk handlede om marketingschefen Anette, der følte sig truet og tilsidesat i sin egen stilling. Direktøren Lars havde for nyligt ansat Martin til at varetage digitaliseringen på tværs af organisationen, og nu har Lars meddelt, at Martin skal deltage i ansættelsen af to nye medarbejdere i Anettes afdeling.

»Det er vigtigt, at man som leder både inden opstart og løbende afstemmer rolle- og ansvarsfordelingen med både sin chef og sin nye kollega,« siger Birgitte Alstrøm, ledelsesrådgiver hos Lederne.

Det gælder især, når kollegaen har et tværgående ansvar, som kan påvirke ens eget ansvarsområde.

»Når tvivlen nu fylder hos Anette, bør hun indledende tage et møde med Lars for at få afklaret, om de har samme opfattelse af fordelingen af roller og ansvar mellem Anette og Martin. Derudover bør Anette i samarbejde med Martin få fastlagt en mere detaljeret plan for, hvordan de fordeler roller og ansvar mellem sig fremover. Planen kan de derefter præsentere for Lars, så der er helt klare linjer mellem dem alle tre,« anbefaler Birgitte Alstrøm, som dermed vælger at begynde med løsning nummer 1.

»Anette kender ikke Lars’ baggrund for beslutningen. Måske tvivler han på Anettes kompetencer. Måske har han blot i god mening bedt Anette og Martin om at samarbejde på rekrutteringsopgaven for at give Anette en erfaren kollega at sparre med omkring en så vigtig beslutning,« siger Birgitte Alstrøm.

Hun tilføjer, at selv om det for lederen kan opleves som unødig indblanding fra den tværgående kollega, kan kollegaen med den rette forventningsafstemning også blive en værdifuld sparringspartner.

»For eksempel kan en kollega med et tværgående ansvar ofte være med til at løse nogle af de udfordringer, som lederen kan opleve i samarbejdet med andre afdelinger,« siger Birgitte Alstrøm.