Afkast fra obligationer skal beskattes hos forældre

Brevkassen svarer på spørgsmål om relevante emner for virksomhedsejere og ledere. Brevkassen er lavet i samarbejde mellem Berlingske Business og revisions-, skatte- og rådgivningsfirmaet PWC.

Foto: Bax Lindhardt
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Afkast fra obligationer skal beskattes hos forældre

Vi har obligationer, som vi gerne vil give til vores mindreårige datter som gave – er der noget skat i det?

svar: Jeg antager, at du med »vi« mener dig og din ægtefælle. Ægtefæller kan hver give deres barn op til 59.800 kroner i 2014, uden at der skal betales gaveafgift. Beløb derudover skal der betales 15 procent gaveafgift af, som giver kan betale, uden at betalingen pålægges gaveafgift. Når du anfører mindreårig, vil jeg antage, at barnet er under 18 år. Der gælder en særlig regel, når forældre giver gaver med et løbende afkast som for eksempel renteindtægter på obligationer. Indtil udløbet af det kalenderår, hvor jeres datter fylder 18 år, skal afkastet på obligationerne beskattes hos jer. Når renteindtægterne indberettes på jeres datters årsopgørelse, skal I derfor manuelt ændre jeres årsopgørelse, så renteindtægterne beskattes hos jer. Sælges obligationerne, beskattes barnet af en eventuel skattepligtig gevinst. Der gælder dog den regel, at netto-gevinst eller -tab kun tages med på årsopgørelsen, hvis der er en nettogevinst eller et nettotab, som overstiger 2.000 kroner.

Med venlig hilsen Søren Bech

Fradrag for kompensation for konkurrenceklausul

Jeg er regnskabschef i et selskab, hvor en nøglemedarbejder med en konkurrenceklausul har sagt op. Vi skal i henhold til funktionærlovens regler betale medarbejderen 200.000 kroner i kompensation for konkurrenceklausulen. Har vi skattemæssigt fradrag for denne kompensation som en lønudgift?

svar: Som udgangspunkt er det muligt, at I (selskabet) kan få fradrag i afholdelsesåret for hele udgiften til konkurrenceklausulen som en lønudgift. Det er dog en forudsætning, at beløbet udgør mindre end fem procent af den samlede lønudgift i selskabet i det pågældende indkomstår. Hvis kompensationen for konkurrenceklausulen overstiger denne grænse på fem procent, kan selskabet i stedet for afskrive udgiften med indtil en syvendedel årligt, såfremt vederlaget ydes én gang for alle. Der er således tale om en ubunden afskrivning.

Med venlig hilsen Karina Hejlesen Jensen

Hvad er cirkulær økonomi, og hvorfor er det CSR?

Svar: Cirkulær økonomi er et relativt nyt begreb, der stadig ikke er fuldt defineret. Der er enighed om, at cirkulær økonomi skal opfattes som modpol til den lineære økonomi, der handler om at producere, forbruge og smide væk. En såkaldt »vugge til grav«-tankegang. Den cirkulære økonomi sammentænker kommerciel og miljømæssig bæredygtighed. Nye produkter designes, så biologisk nedbrydelige komponenter påny kan optages i økosystemet. Produkternes teknologiske komponenter designes, så de kan renoveres, forbedres og genanvendes ved sammensætningen af nye produkter. Dermed reduceres mængden af affald og presset på miljøet og knappe naturressourcer lettes, uden at det koster på den økonomiske bundlinje. Den cirkulære økonomi bygger på en »vugge til vugge«-filosofi, hvor flest mulige komponenter søges genanvendt. Et studie udført af Ellen McArthur Foundation fra 2012 viser, at produktionsomkostningerne pr. mobiltelefon kan halveres, når delkomponenterne kan genanvendes. Det rigtige design af dine produkter kan derfor spare din virksomhed for mange penge, og samtidig bidrage positivt til din virksomheds miljøstrategi.

Med venlig hilsen

Anne-Louise Thon Schur