Ældre er i fuld sving på arbejdsmarkedet

Knap 46.000 flere over 65 år er i omdrejninger på arbejdsmarkedet end for ti år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er i lyset af, at der senere i dag bliver afgjort dom af Højesteret, om folk over 65 år må fortsætte som medlem af en a-kasse.

Foto: NILS LUND PEDERSEN

De ældre over 65 år arbejder mere end nogensinde før, selvom a-kasserne ikke vil vide af dem.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at fra 2004 til 2013 er beskæftigelsen blandt ældre over 65 år steget med 45.820 personer. I 2013 var der 111.259 ældre over 65 i arbejde sammenlignet med 2004, hvor kun 65.439 tog på arbejde hver dag.

Af seniorgruppen på over 70 år er 40.393 i arbejde, hvilket udgør 6,2 procent. I 2004 var 30.318 i arbejde, hvilket svarer til 5,3 procent.

»Vi kan jo se, at der er sket en betydelig stigning de sidste 10 år på antallet af beskæftigede over 65 år. Det er faktisk steget med 70 procent de sidste 10 år. Så man kan sige, selvom vi har haft en krise på arbejdsmarkedet, så har seniorene formået at fastholde sin position og udbygge den. Det, synes vi, er rigtig positivt,« siger Jens Højgaard, souschef og økonom i Ældresagen.

Jens Højgaard påpeger, at årsagerne til stigningen af seniorer i beskæftigelse skyldes en mentalitetsændring. Virksomheder er mere fokuseret på de styrker og kompetencer, som de ældre har. Generationerne af ældre er også mindre nedslidte end for 10-20 år siden, da flere i dag er højtuddannede.

»Og det er en klar tendens til, at højtuddannede bliver længere på arbejdsmarkedet end lavtuddannede.«

Tallene viser ligeledes forskellene i beskæftigelsen fordelt på kommuner. På førstepladsen ligger Gentofte med 19,6 procent beskæftigede over 65 år. Herefter kommer Hørsholm, Rudersdal, Fredensborg og Lejre på femtepladsen.

I den anden ende af skalaen ligger Brøndby på sidstepladsen med kun 7,2 procent beskæftigede over 65 år. Herefter kommer Ballerup, Hvidovre, Tårnby og Sønderborg.

»Hvis man ser på de kommuner, hvor det faktisk er oppe omkring 15-20 procent, der fortsætter med at arbejde, så er det jo nogle af hovedstadsområderne og nordsjællandske kommuner, hvor der typisk er mange højtudannede. Der, hvor der er færrest i arbejde er i Brøndby, Ballerup, Hvidovre, altså typisk kommuner, hvor der er flere lavtuddannede. Så uddannelsesniveauet har meget at sige,« forklarer Jens Højgaard.

I dag kommer der dom i sagen mellem Ældresagen og Beskæftigelsesministeriet om, hvorvidt a-kasser må smide folk ud, når de fylder 65 år. Sagen handler om et af Ældresagens medlemmer, som blev smidt ud af a-kassen som 65-årig mod sin vilje. Den overordnede grund til at man ikke kan fortsætte som medlem er, at man vil få både folkepension og dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed.

Ældresagen anlagde sag mod Beskæftigelsesministeriet i marts 2011. I oktober 2012 afgjorde Landsretten, at det ikke er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. Landsretten fastslog, at regler om arbejdsløshedsdagpenge falder uden for lovens anvendelsesområde. Men Ældresagen fik et ja fra Højesteret om, at de ville køre sagen videre. Den dom falder i dag klokken 12.

»Det bør selvfølgelig være sådan, at dem der er over 65 kan fortsætte på lige vilkår med dem, der er under 65. Det vil sige, hvis de bliver arbejdsløse, så skal de have den sikring at kunne være med i en a-kasse. Jeg synes, de her tal understøtter, at vi har nogle forældede regler,« siger Jens Højgaard.

Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker hos Aalborg Universitet, mener, at vi har fået et helt nyt arbejdsmarked, hvor nogle aldersgrænser fra det gamle industrisamfund stadig eksisterer. Men det er ikke længere helt naturligt at stoppe på arbejdsmarkedet som 65-årig.

»Mange mennesker ønsker at arbejde langt op i 70'erne, og vi har afskaffet de der grænser ved hjælp af EU-direktiver, så nu er det nærmest diskrimination, hvis du fyrer folk på grund af alder. Alt i alt har du fået et nyt arbejdsmarked, hvor især veluddannede, som ikke har haft et fysisk arbejde, ønsker at arbejde. Og det kan jo så være naturligt, hvis de bliver ramt af arbejdsløshed i en kort periode, at de så også får adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse.«

Den eneste konsekvens, han ser, hvis man giver medhold til Ældresagen i Højesteret i dag, vil være, hvis nogle vælger at udskyde sin pensionsalder og tage to år på dagpenge.

»Hvis du siger, »jeg tager lige to år på dagpenge og så trækker jeg ikke på min pension«. Man skal være opmærksom på, at de mennesker der står til rådighed ikke misbruger systemet,« siger Flemming Ibsen.

»Men ellers forlænger man jo den erhvervsaktive periode, og så bidrager du med skatter til velfærdssamfundet og du trækker ikke på de offentlige kasser. Danskerne bliver mere og mere højtuddannet, og derfor kan vi køre meget længere. Det er jo en tendens, der slår igennem på arbejdsmarkedet. I Gentofte har du ikke hårdt, fysisk arbejde, og det slider ikke på sundheden. Det er efter min mening, noget med at tilpasse lovgivning til en helt ny tilstand i befolkningen.«