Advokatnævnet afviser klage over topadvokater

Advokatnævnets sekretariat har afvist at behandle den 76-årige Færch-enkes klage over advokatfirmaet Lind Cadovius’ rådgivning ved en aktiehandel til 57 mio. kr., fordi nævnets tidsfrist på seks måneder er overskredet. Men forsinkelsen skyldes udelukkende, at Lind Cadovius har smølet med at udlevere dokumenter, siger Færch-enkens nye rådgiver.

Tineke Færch anklager et af Danmarks største og mest velrenommerede advokatfirmaer Lind Cadovius for dobbeltrolle og uhæderlig og fejlagtig rådgivning ved en stor aktiehandel. Fold sammen
Læs mere
Foto: Pressefoto
Sekretariatet for advokatbranchens øverste etik-domstol, Advokatnævnet, har afvist at behandle den klage, som Tineke Færch har indgivet over Lind Cadovius’s rådgivning. Afvisningen af den 76-årige Færch-enkes klage over advokaternes adfærd er begrundet med, at klagen er indsendt for sent i forhold til nævnets tidsfrister.

Tineke Færch klagede i august 2007 over Lind Cadovius, som er et af Danmarks største og mest velrenommerede advokatfirmaer. Hun er stærkt utilfreds med den rådgivning, hun har fået af to Lind Cadovius-partnere i forbindelse med, at hun i oktober 2006 solgte sine værdifulde A-aktier i Færch Holding til sin datter for 57 mio. kr.

Aktieposten, som består af 48 pct. af de stemmetunge A-aktier i tobaks- og plastdynastiet Færch Holding, repræsenterer en massiv andel af magten over Færch-koncernen, hvis værdier er opgjort til over tre mia. kr.

Uhæderlig rådgivning
Tineke Færch anklager Lind Cadovius for dobbeltrolle og uhæderlig og fejlagtig rådgivning ved den store aktiehandel. Tineke Færch beskylder blandt andet advokaterne for at have repræsenteret både mor og datter i samme sag, for at have fortiet for Tineke Færch, at Færch-aktierne stod til at stige markant i værdi, og for at have fortiet for hende, at hun skulle betale en kæmpe skatteregning på 16 mio. kr. efter handlen.

Ifølge Tineke Færh blev hun presset til at gennemføre den store aktiehandel, og hendes søn og arving, Erik Færch, blev fuldstændig tilsidesat i handlen mellem mor og datter, selv om A-aktierne repræsenterede en meget stor del af Tineke Færchs bo.

Advokatnævnets sekretariat begrunder alene sin afvisning af at behandle den 76-årige enkes klage med, at klager over advokaters adfærd skal indgives senest seks måneder efter, at klageren er blevet klar over de forhold, der klages over.

Sekretariatet hæfter sig ved, at Tineke Færch har oplyst, at hun allerede i januar 2007 blev opmærksom på, at der var noget galt med den rådgivning, hun havde modtaget ved aktiehandlen. Alligevel indsendte hendes rådgiver Leopoldi Management på hendes vegne først klagen i august 2007.

Men ifølge konsulent Michael Teschl, Leopoldi Management, skyldes klagetidspunktet i august udelukkende, at Lind Cadovius-partnerne Mads Behrendt og Jess Thiersen havde smølet med at udlevere Tineke Færchs sagsakter.

Stjålne sagsakter
Tineke Færch besluttede i maj 2007 at skifte advokat fra Lind Cadovius til advokat Steffen Olsen-Kludt. På det tidspunkt bad hendes nye advokat Lind Cadovius om at udlevere hendes papirer. Men de sidste dokumenter, Steffen Olsen-Kludt har modtaget fra Lind Cadovius, kom først frem i august.

Der har også været andre komplikationer, som har gjort det vanskeligt for Tineke Færchs rådgivere at få overblik over hendes sag:

»Kort inde i forløbet blev vi bekendt med, at der var blevet fjernet en del sagsakter fra Tineke Færchs kontor i hendes hjem, mens hun var på en udlandsrejse. Tineke Færch forlod Danmark umiddelbart efter, at hun underskrev aktiehandlen med sin datter 27. oktober 2006,« oplyser Michael Teschl.

»At klagen over Berendt og Thiersen først blev indbragt for nævnet 9. august 2007 skyldes alene, at vi havde vanskeligt ved at skaffe os tilstrækkeligt overblik over sagen. Dels på grund af de stjålne sagsakter, men sandelig også fordi det ikke just har været nogen let opgave for Steffen Olsen-Kludt at få udleveret kopier af de stjålne akter fra Lind Cadovius’ kontor,« siger han.

»Grotesk begrundelse«
»Jeg finder det derfor noget nær grotesk, at Advokatnævnets sekretariat afviser adfærdsklagen med begrundelse i overskredet tidsfrist, når den advokat, der klages over med fuldt overlæg har trukket udlevering af sagens aktier i langdrag,« siger Michael Teschl, der understreger, at tidsfristen er dokumenteret overholdt.

»I Leopoldi Managements optik svarer det til, at sekretariatet i Advokatnævnet honorerer Lind Cadovius’ yderst kritisable adfærd ved at løse advokaterne fra det ansvar, som er deres. Det kan vi selvfølgelig ikke stiltiende acceptere. Vi har derfor på det kraftigste opfordret nævnet til at ændre sekretariatets afgørelse, således at både salærklage og adfærdsklagen bliver behandlet.«

Parallelt med Tineke Færchs klage til Advokatnævnet har hendes advokat Steffen Olsen-Kludt fra advokatfirmaet af samme navn klaget til nævnet over, at Lind Cadovius smølede med at udlevere Tineke Færchs sagsakter, efter at hun i maj måned i år skiftede Lind Cadovius ud med Steffen Olsen-Kludt.

Denne klage - samt Tineke Færchs klage over, at Lind Cadovius’ honorar på 140.000 kr. udelukkende er faktureret til hende - behandles nu i Advokatnævnet. Det er således »kun« klagen over advokaternes adfærd i forbindelse med rådgivningen ved Tineke Færchs store aktiehandel til 57 mio. kr., som Advokatnævnets sekretariat har afvist.

Honorarklagen drejer sig om, at Tineke Færch alene blev faktureret de cirka 140.000, som Lind Cadovius har forlangt for rådgivningen i forbindelse den store aktiehandel mellem mor og datter. Lind Cadovius har selv oplyst, at advokatfirmaet har rådgivet både mor og datter. Alligevel sendte Lind Cadovius hele regningen på de 140.000 kr. til Tineke Færch.

Advokatnævnets regler åbner mulighed for, at nævnets formand kan beslutte, at adfærds-klagen kan behandles, selv om den er indgivet for sent. Dette kan ske, hvis formanden mener, at der er en rimelig grund til, at fristen er overskredet.

»Der er jo en ganske logisk grund til, at fristen er overskredet. Det har jeg også allerede forklaret Advokatnævnet i et brev. Det er derfor vores klare forventning, at Tineke Færchs klage over advokaternes adfærd vil blive behandlet i Advokatnævnet,« siger Michael Teschl.