85 Georg Gundersen: Snus og formueforvaltning

Alex Gundersens Tobacco Company, 1,3 mia. kr.

Georg Gundersen Fold sammen
Læs mere

Alex Gundersens Tobacco Company har endnu et lille strøg af tobak over sig via ejerskabet af AG Snus. Det er dog endnu efter en længere årrække ikke lykkedes at få økonomi i snusproduktionen, men i den store familieformue betyder det ikke noget alvorligt anslag mod økonomien. Familien Gundersen har knap halvdelen af formuen placeret i Alex Gundersens Tobacco Company, og resten nogenlunde ligeligt fordelt i Silkisif og Assens Tobaksfabrik.

Georg Gundersen og børnene, Alex og Dorthe, ejer koncernen. Familien Gundersen har sammen med den anden fynske tobaksfamilie – familien Halberg – etableret investeringsforeningen Halberg-Gundersen. Tanken er at opnå stordriftsfordele ved investering og samtidig holde en meget lav omkostningsprocent. Foreløbig er der investeret for omkring 250 mio. kr. i globale aktier.

Se listen over Danmarks rigeste 2017