70 Familien Husted-Andersen: Uændret salg af hospitalsartikler

Codan Medical Group, 1,5 mia. kr.

Codan Medical Group ejes ligeligt af de tre søstre Deirdre, Alexandra og Stefanie Husted-Andersen, som arvede virksomheden efter faderen Stig Husted-Andersen. I dag sidder alle tre søstre i direktionen. I 2016 var omsætningen i på 1,1 mia. kr. og dermed næsten præcis den samme som i 2015. Medicokoncernens overskud faldt dog noget, men det kan først og fremmest tilskrives udviklingen i andre driftsindtægter.

Der har året før været pæne gevinster på salg af aktiver, rettig­heder mv., men denne post fyldte ikke ret meget i 2016-regnskabet. Der er altså ikke tale om nogen større nedgang i selve indtjeningen på hospitalsartikler. Koncernen rummer stadig nogle landbrugsejendomme, selv om søstrene de seneste år har solgt dele af denne aktivitet fra og koncentreret sig mere om det primære område.

Se listen over Danmarks rigeste 2017