65. Søstrene Husted-Andersen, Codan Medical Group, 2,0 milliarder kroner

Stigende konkurrence presser indtjeningen på hospitalsartikler

Det er alene en højere prissætning af branchen, der er forklaringen på, at søstrenes formue i år er steget, for koncernens indtjening er som følge af hård konkurrence på et lidt lavere niveau end året før. Det til trods for at omsætningen er steget et par procent til lidt over 1,1 milliarder kroner. Der er dog tale om en koncern med en forholdsvis stabil omsætning og indtjening, selvom der de seneste år har været pres på indtjeningen.

Udover salg af hospitalsartikler har koncernen en ret stor portefølje af ejendomme. Efter regnskabsårets udløb er der solgt ejendomme for 130 millioner kroner, uden at det dog har påvirket koncernens økonomiske stilling.

De tre søstre er døtre af Stig Husted-Andersen, der døde tilbage i 2008 og var kendt for en lang række ejendomsinvesteringer. En del af disse ejendomme er landbrugsejendomme. Koncernen ejes ligeligt af de tre søstre, Deidre, Alexandra og Stefanie.

Her er de 100 rigeste i Danmark