64. Poul Byrial Nielsen og Per Tollestrup Nielsen, N.C. Nielsen Gruppen, 2,0 milliarder kroner

Salg af gaffeltrucks og specialmaskiner

Koncernen er landets største leverandør af gaffeltrucks, terminaltraktorer og specialmaskiner, og koncernens omsætning nåede i seneste regnskab ny rekord på 1,6 milliarder kroner.

Baggrunden for virksomheden er en smedeforretning, som ejernes far etablerede tilbage i 1946. Siden 1972-73 har de to brødre været aktive i koncernen, som de nu ejer fuldt ud gennem hver sit holdingselskab.

I det seneste år kom indtjeningen op på 104 millioner kroner, hvilket ganske vist er lidt lavere end året før trods den stigende omsætning. Virksomheden forklarer selv det lidt lavere resultat med, at der er investeret kraftigt i en ny IT-platform og herudover er afholdt udviklingsomkostninger for at imødekomme den teknologiske udvikling på markedet. Derudover er medarbejderstaben øget kraftigt fra 387 til 427.

Begge brødre har hver en søn, der sandsynligvis skal overtage fædrenes pladser i virksomheden, og dermed ligger et kommende generationsskifte lige for.

Her er de 100 rigeste i Danmark