55. Bente Lis Nielsen, Micro Matic, 2,2 milliarder kroner

Videregiver delejerskab til døtrene

I mange år har Micro Matic-koncernen været ejet ligeligt af to Nielsen-familier, men i 2018 døde den ene ejer, Carl Christian Nielsen. Derefter overtog hustruen, Bente Lis Nielsen, dette ejerskab, som hun nu deler med de to døtre, Lene Lund Wulf og Dorthe Lund Kaack. Døtrene ejer nu hver 30 procent af aktierne og moderen 40 procent. Tilsammen ejer de så gennem et holdingselskab halvdelen af Micro Matic.

Moderen holder sig fra direkte ledelsesopgaver og har fordelt det således, at den ene datter, Lene Lund Wulf, er i holdingselskabets ledelse som direktør og bestyrelsesmedlem. Her sidder også afdøde Carl Christian Nielsens mangeårige partner, Svend Aage Nielsen, i bestyrelsen. Den anden datter, Dorthe Lund Kaack, er i bestyrelsen for driftsselskabet Micro Matic.

Der er nærmere omtale af Micro Matic under selskabets anden ejer, Svend Aage Nielsen.

Her er de 100 rigeste i Danmark