34. Peter Stubkjær Sørensen, Stubkjær, 3,7 milliarder kroner

Vindmøller lagde grunden til formuen

Hele fundamentet for familiens formue er salget af vindmøllevirksomheden Bonus for to milliarder kroner for 15 år siden. Siden da er formuen forvaltet med en række investeringer i både værdipapirer, og gennem en stribe ejendomsprojekter, herunder nybyggerier i både Aarhus og København.

I 2018 var der et beskedent tab på 30 millioner kroner i formue. Fra koncernen oplyses det, at forklaringen er markante kursfald på aktiemarkedet i december, mens de øvrige investeringer på ejendomsmarkedet er forløbet som forventet. Ledelsen oplyser i øvrigt, at kurstabene fra december er opvejet i tilsvarende stigninger i januar i år.

Koncernen har i 2018 været gennem en større omstrukturering med flere spaltninger og kapitalændringer til følge. Samtidig er der stiftet otte nye selskaber, der første gang aflægger regnskab for 2019. Samlet ejes koncernen af Peter Stubkjær Sørensen og hans  tre døtre.

Her er de 100 rigeste i Danmark