33. Familien Due Jensen, Grundfos, 3,8 milliarder kroner

Både omsætning og indtjening steg en smule i 2018

Grundfos' ejer Niels Due Jensen fotograferet i produktionen i Bjerringbro. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe

Igen i 2018 kunne familien Due Jensen se Grundfos omsætning vokse med omkring en milliard kroner til nu 26,7 milliarder kroner. Indtjeningen fulgte med op, dog i lidt langsommere tempo, nemlig med to procent til 2.400 millioner kroner målt på EBIT-niveau. Trods fremgangen rykker familien fire pladser ned ad listen, fordi der i år er en lidt lavere prissætning af branchen.

Hovedparten af ejerskabet er placeret i en fond, der er kontrolleret af familien, men i denne formueopgørelse er det alene familiens aktiebeholdning, der er indregnet.

I det forløbne år har der været nogen turbulens omkring ledelsen af fonden bag koncernen. Således trådte Niels Due Jensen – anden generation – i 2018 tilbage som bestyrelsesformand for fonden af helbredsmæssige årsager. Efter nogen uro overtog søsteren Estrid Due Hesselholdt i en periode formandsposten, men er nu afløst af en person uden for familien, Christian Schønau, mens tredje generation fra familien, Poul Due Jensen, lidt overraskende er blevet næstformand i bestyrelsen. Det ligger i kortene, at han på et senere tidspunkt vil overtage formandskabet.

Her er de 100 rigeste i Danmark