311 dage til klima-deadline

Klimaminister Connie Hedegaards opgave kan synes lettere vanvittig. Hun skal piske ind i hovedet på danskerne og virksomhedslederne, at de skal spare på energien og udtænke nye miljørigtige teknologier. Og dertil skal hun bane vejen for en ambitiøs, global klimaaftale til FN’s klimatopmøde COP15 i København i december.

Foto: Mads Nissen
Fra klima til krise
Imidlertid kan alle og enhver få øje på slangerne i paradis i forhold til danskernes klima-engagement. Tænk tilbage til sommerferien 2008. Benzinpriserne eksploderede, og det stod helt klart, at et bedre klima og en bedre pengepung hang sammen. Men olieprisen faldt pludselig igen. En dramatisk drejning, hvilket Connie Hedegaard også erkender:

“Folk kan mærke, at tanken kostede 450 kroner i sommer, men at den nu koster 300 kroner, “ siger hun.

Men er det ikke med til at mudre billedet?

“Derfor er det vigtigt at forklare den store sammenhæng. Det er ikke grund nok, at folk tror, de skal kigge på A-mærke af hensyn til at fornøje klimaministeren,” siger Connie Hedegaard, der selv tror på, at mange danskere er uanfægtet af olieprisernes stigen og falden – i hvert fald set i forhold til klimadebatten.

Og engagementet er vigtigt at fastholde. Der er stadig store energi-udfordringer i for eksempel boligsektoren, forklarer hun.

“Spørgsmålet er, hvad det er, som hjemme hos dig, skal få jer til at sige: I stedet for at tage til Thailand i 14 dage, så hulmurs-isolerer vi. Det er den tankegang, vi skal få til at gennemsyre,” siger hun.

Samme mission har klimaministerens indsats over for danske virksomheder. Ministerens plan er at tale direkte til virksomhedernes bundlinje, og hvis ikke budskabet siver ind, kan andre værktøjer og skruer hives frem, så som justeringer af skattefordelingen.

Også her kan den “brændende platform” synes at være lidt truet, for umiddelbart kunne det se ud som om, virksomhedernes lyst til at spille med i det store klimaspil er vigende. Realiteterne er nemlig, at taler man med kommunikationseksperter, er tendensen klar: Hvor virksomheder for et år siden skulle rådgives om klimaudfordringerne, lyder efterspørgslen i dag på rådgivning om fyringer og anden håndtering af den økonomiske krise.

Men selv om virksomheder til en vis grad er gået fra klima til krise, tror Connie Hedegaard ikke, at det på den længere bane betyder noget for virksomhedernes engagement.

“Lad os tage et eksempel: Ovre i Danske Bank, hvor de nok har lidt andre ting at tænke over lige nu, sidder der folk, som har gået hele Danske Bank igennem og sørger for, at banken gør alting godt energimæssigt. De kan se, at de kan rekruttere medarbejdere på, at der her tænkes over de ting. Man ranker ryggen. Og i sidste ende sparer de penge, og det gælder også i produktionsvirksomheder, hvor energi fylder meget,” siger Connie Hedegaard.