311 dage til klima-deadline

Klimaminister Connie Hedegaards opgave kan synes lettere vanvittig. Hun skal piske ind i hovedet på danskerne og virksomhedslederne, at de skal spare på energien og udtænke nye miljørigtige teknologier. Og dertil skal hun bane vejen for en ambitiøs, global klimaaftale til FN’s klimatopmøde COP15 i København i december.

Foto: Mads Nissen.
Læs mere
Fold sammen
Folk skal forstå
Lad os begynde under de hjemlige cumulus-skyer og slutte på den globale politiske scene. Klimaministeren har nemlig nogle klokkeklare mål, som der ikke kan rokkes ved.
  • Danmarks udslip af CO2-gasser skal nedbringes med hele 21 procent inden 2012 sammenlignet med niveauet i 1990 – et mål, der er en del af Kyoto-protokollen.


  • Andelen af vedvarende energi skal fordobles frem mod 2025.


  • Dertil kommer, at målene meget vel kan blive endnu strammere, når det store FN-klimatopmøde COP15 løber af stablen i København fra 7. til 18. december.


Hvad er så metoden til at få os alle engageret i klimaudfordringen?

Svaret er ifølge ministeren at trække de store linjer op og vise, at det vælter rundt med gode grunde – lige fra den private borgers tegnedreng over storpolitik til imødekommenhed over for fattige lande:

“Hvis folk forstår, at klima også handler om Kina, om energisikkerhed, om pengene skal postes i Rusland og Mellemøsten. Der er mange grunde, og jeg kan i hvert fald sige, at borgerne i udviklingslande, for eksempel Bangladesh, med rette kan spørge: Hvad gør I for, at det ikke bare skal blive værre og værre,” siger hun og lufter sin overbevisning om, at vi efterhånden forstår:

“Spørger du familien Danmark, hvor optaget de er af disse ting i dag, i forhold til for fire år siden, så er der en helt anden bevidsthed i dag. Selv i en finansiel krise kommer klima højt op. Det er gået op for folk, at der er en klimaudfordring, og at det hænger sammen med sikkerhed og energi-forsyning,” siger hun.