22 Hans Frederiksen og sønner: Lille fremgang på renovationskørsel

HCS A/S, 4,4 mia. kr.

Læs mere
Fold sammen

Omsætningen i HCS viste en pæn stigning på omkring 100 mio. kr. til godt 1,6 mia. kr,. og indtjeningen steg nogenlunde tilsvarende, og dermed gik det faktisk bedre, end ledelsen havde forventet. På bundlinjen blev det til 109 mio. kr. HCS-koncernen er navnlig kendt for renovationskørsel, og det omfatter også et anlæg i Glostrup, der forarbejder madaffald mv., så det efterfølgende kan sendes videre til et biogasanlæg i Hashøj i Sydsjælland. Her kan et ton forarbejdet madaffald blive til 110-120 kubikmeter gas.

Driftsselskabet har gennem en årrække holdt en fast egenkapital på 250 mio. kr., og alt derover sendes videre op i holdingselskabet – RFC Holding. Oven over dette selskab ligger tre holdingselskaber, der hver ejer en tredjedel. Disse øverste selskaber er ejet af faderen Hans Frederiksen og de to sønner Mads og Jacob Frederiksen. Det er sønnen Mads, der er direktør i både drifts- og holdingselskab, mens faderen er bestyrelsesformand begge steder.

Se listen over Danmarks rigeste 2017