20. Henrik Østenkjær Lind, Lind Invest, 5,5 milliarder kroner

Formue skabt på handel med energi

Henrik Lind står bag virksomhederne Lind Invest og Danske Commodities der køber og sælger el Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Dam Kristensen

Det er først og fremmest virksomheden Danske Commodities, der er grundlaget for den enorme formue, Henrik Lind har skabt. For godt et år siden blev det annonceret, at han solgte denne del af koncernen til det norske Equinor for omkring tre milliarder kroner. Men handlen kommer først med i regnskabet for 2019, og der kan desuden komme en række efterreguleringer af handelsprisen afhængigt af de kommende driftsresultater for Danske Commodities.

Det kan dermed allerede nu siges med stor sikkerhed, at regnskabet fra Lind Invest for i år vil vise meget store gevinster, fordi Danske Commodities er bogført til langt lavere værdi end den aftalte salgspris. Lind Invest har her i år desuden solgt sin beholdning på 20 procent af aktierne i Skjern Bank.

Henrik Lind og hustruen Karina er involveret i en række sociale projekter og yder betydelige økonomiske bidrag på dette område.

Her er de 100 rigeste i Danmark