19. Familien Kähler, Rockwool International, 5,7 milliarder kroner

Lavere aktiekurs skærer fire milliarder kroner af familiens formue

Med det seneste års markante kursfald på Rockwool-aktien er familiens formue nu næsten tilbage på niveauet for to år siden. Det er ikke, fordi det på nogen måde går dårligt for stenuldskoncernen, men dels har der været tale om ganske betydelige kursstigninger over nogle år, og dels er der på det seneste skruet en del ned for vækstforventningerne. Således nedjusterede koncernen i august forventningerne til omsætningsvæksten i år fra fire-otte procent til i stedet at ligge i intervallet to-fem procent.

Langt hovedparten af aktierne i koncernen er fondsplaceret, blandt andet  i Rockwool Fonden, der forsker i en række samfundsforhold. En stor del af aktierne handles frit via børsmarkedet, men der er altså også væsentlige poster i familiens eje. To af familiens medlemmer er repræsenteret i bestyrelse for Rockwool International, nemlig Thomas Kähler og Søren Kähler som næstformand. De udgør begge femte generation i virksomheden.

Her er de 100 rigeste i Danmark