10. Bent Jensen, Linak Holding, 13,8 milliarder kroner

Lavere prissætning trækker formuen lidt ned

Selvom Linak-koncernes omsætning voksede med seks procent, og indtjeningen målt på EBITDA-niveau var uændret, viser årets opgørelse et fald i formuen på næsten tre milliarder kroner. Forklaringen er en lavere prissætning af denne type virksomheder, og faldet udtrykker dermed på ingen måde, at det går dårligt for koncernen. Faldet kommer da også efter et par år med ret store stigninger, så der er stadig tale om det næststørste formuetal for ejerskabet.

Bent Jensen etablerede koncernen for 43 år siden på baggrund af en smedevirksomhed, som han overtog efter faderen. Han drejede aktiviteten til at handle om lineære aktuarer, der er kendt fra blandt andet hospitalssenge, hvor teknikken gør at sengen kan justeres i et jævnt tempo.

Koncernen har hjemme på Als, hvor der er over 1.000 ansatte, og koncernen udgør dermed en væsentlig del af områdets erhvervsaktivitet. Det er lykkedes at fastholde en stor del af produktionen i Danmark ved blandt andet at benytte industrirobotter. Således er der de seneste fem år kommet 38 industrirobotter til den del af koncernen, som producerer systemer til hæve-sænkeborde.

Koncernen har dog også fabrikker i andre dele af verden og udvidede tidligere i år fabrikken i Slovakiet med yderligere 3.900 kvm.

Bent Jensen har to døtre, der foreløbig ikke er med i bestyrelsen, men dog sidder med som en slags lærlinge, så de kan blive rustet til senere at tage over.

Her er de 100 rigeste i Danmark