Jordforbindelsen

Kunst: Pernille Kløvedal Helweg. De er der overalt; fødderne og deres aftryk.

Med lige dele sans for aftrykkets flygtighed og tyngde indfanger Pernille Kløvedal Helweg (f. 1946) bevægelsens udtryk og energi i maleriet. Hun ser fødderne som levende sanseapparater, der på tværs af tid og rum bevæger sig gennem verden. I hendes malerier lever fodaftrykkene deres liv uafhængigt af deres ophav, men står alligevel tilbage som beviser på menneskelig tilstedeværelse. Med både kamera og pensel følger hun føddernes færden og indbyrdes placering – deres retning, bevægelse og stilstand. Som spor af overlappende handlingers virvar står fodaftrykkene som selve beviset på vores fundamentale jordforbindelse.