#YallQaeda er til grin

En landmandsmilits har besat et fuglereservat i Oregon. Indtil videre har de opnået et skuldertræk fra myndighederne og latterliggørelse fra deres medborgere.

Foto: ROB KERR. Ammon Bundy har løbende inviteret pressen til at besøge den besatte Malheur National Wildlife Refuge nær byen Burns i Oregon.
Læs mere
Fold sammen

Hvis en svært bevæbnet husmandsforening på Sydlangeland havde besat observationsskjulet i fuglereservatet på Tryggelev Nor, ville danske myndigheder og borgere formentlig tage det mere tungt, end amerikanerne ser ud til at gøre med militsmændene, der nu på fjerdedagen besætter en vildtstation i et naturreservat i Oregon.

Militsen rykkede ind i den mennesketomme og på denne årstid ubrugte bygning den 2. januar, og har siden ligget i et klassisk western-»standoff« med en stor samling tunge automatvåben mod et endnu større opbud af FBI-folk, der dog overvåger situationen i ophøjet ro og uden for skydeafstand.

Hvis amerikanske Twitterbrugere kan tages til indtægt for at være amerikansk offentlighed, har militsens medborgere overvejende reageret med latterliggørelse af besætterne i fuglereservatet.

»Hvis I vil vælte verdens mægtigste statsmagt, skulle I måske ikke starte med at besætte et fuglereservat,« skrev Twitter-brugeren og forfatteren Annie Post i går under hashtagget #YallQaeda, som er et ordspil på udtrykket y'all eller »folkens« og som på dansk måske kunne undersættes som Bonderøvshæren.  Inklusive alle overtonerne af en nedladende holdning til udkantsamerikanere. Andre hånende hashtags er #VanillaISIS og #Yeehaaawd.

Militsen har løbende sendt rapporter fra reservatet ud på nettet og bad fx sine støtter om at sende flere forsyninger. Amerikanske lænestols-kommentatorer påpegede straks det modsætningsfyldte i at ville afskaffe staten med våbenmagt, men samtidig bruge det statslige postvæsen til at få sendt snacks, når man bliver brødflov.

Militsen der nu har navngivet sig selv som »Citizens for Constitutional Freedom«, er dannet af et sammenrend af landbrugere, kvægavler og alment regeringskritiske aktivister fra Oregon og omliggende stater, der protesterer mod at staten skal bestemme over dem og deres jord. Altså en klassisk minimalstats-debat, som et mindredtal af amerikanerne foretrækker at føre på klaphammerniveuau.

Twitterbrugerne har dog også påpeget, at landmændene der vil have eneret over deres land, modtager en pæn portion statslige subsidier.

Militsens leder er Ammon Bundy, der ikke har det fra fremmede. Han far, Cliven Bundy, er kvægfarmer i Nevada og har i årevis været engageret i et til tider bevæbnet oprør med myndighederne over græsningsrettigheder.

Ammon Bundy siger dog, at besættelsen af fuglereservatet sker efter personligt påbud fra Gud til ham. Bundy har artikuleret bevægelsens formelle krav for at afslutte besættelsen, nemlig eftergivelse af fængselsstraffen mod landmændene Dwight og Steve Hammond, far og søn, som igennem mindst 30 år har været i klammeri med de statslige myndigheder om forvaltningen af deres jord i Oregon, der grænser op til et statsligt ejet område.

Helt tilbage i 1986 skal Dwight Hammond have sagt til en embedsmand, at han ville »flå hovedet af ham og skide ned i halsen« - en ordveksling der selv i Oregon næppe falder uden et langt optrappende forløb forinden. Sønnen Steve Hammond er på det tidspunkt kun registreret for at have råbt  »Røvhuller« efter myndighederne.

I 1994 var konflikten eskaleret til, at Hammond-familien ødelagde et hegn, som myndighederne havde sat op for at forhindre familiens kvæg i at græsse på det offentligt ejede stykke jord på tidspunkter, hvor bevoksningen skal have ro.

I 1999 ville familien Hammond afbrænde kratbevoksningen på deres eget land, men ilden bredte sig ved et utroligt uheld langt ind på det offentligt ejede stykke jord. Myndighederne nøjedes med at løfte pegefingerne og pålægge familien ikke at sætte ild til noget ude i naturen uden tilladelse. Hvilket Hammond'erne dog gjorde igen i to tilfælde, som har ført til den domfældelse i 2012 for ildspåsættelse, som er det formelle omdrejningspunkt for besættelsen af reservatet i Oregon.

Hammond-familien selv har frabedt sig al hjælp fra Ammon Bundy og hans mænd på reservatet.