Vodka-kompromis i EU

Efter lange tovtrækkerier landene imellem er EU endelig nået til en slags enighed om spørgsmålet: Hvad er vodka?

EUs medlemslande er blevet enige om, hvad definitionen på "rigtig" vodka er. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sven Nackstrand

Hvad er definitionen på vodka? Det spørgsmål har tidligere givet EU politiske tømmermænd, men nu er medlemslandene nået til enighed om spørgsmålet.

Fronterne har ellers være trukket skarpt op mellem Polen, Sverige og Finland på den ene side og lande som Ungarn, Spanien og Storbritannien på den anden.

De førstnævnte lande har insisteret på, at rigtig vodka er brygget på enten korn eller kartofler, mens de sidstnævnte derimod har ment, at vodka kan brygges på melasse udvundet af en hvilken som helst afgrøde.

Landene er nu nået til et kompromis, som betyder, at den hidtidige definition på vodka ikke bliver ændret, hvorimod kravene til mærkning er ændret en lille smule.

I fremtiden vil vodka, der er fremstillet af korn eller kartofler, blive betegnet som vodka. Derimod vil vodka, der er fremstillet af andre råvarer, få betegnelsen »fremstillet af« samt navnet på den råvare, der er anvendt.

Aftalen i EU indeholder præcise definitioner på alle former for spiritus, hvilket skal gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue de forskellige typer spiritus, samtidig med at det gør det lettere for producenterne at markedsføre deres produkter.

»Jeg er yderst tilfreds med, at det lykkedes os at nå frem til et pragmatisk kompromis for definitionen på vodka, som gør det muligt for producenterne af dette vigtige produkt at fortsætte deres virksomhed,« siger landbrugskommissær Mariann Fischer Boel.