»Vi vil have danskerne til at forstå, at catalanernes problem også har konsekvenser for Danmark«

Spaniens parlament og regering forbereder sig på inden ugens udgang at udløse den endelige konfrontation ved at fjerne Cataloniens selvstyreregering. Men det vil få alvorlige følger for hele EUs troværdighed og demokratiske principper, siger selvstyrets minister for udenrigsanliggender, Raül Romeva.

Det catalanske selvstyres »udenrigsminister«, Raül Romeva, appellerer om, at Danmark og EU involverer sig i konflikten mellem Catalonien og den spanske regering og stiller krav om politiske forhandlinger. Foto: Anne Bæk  Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk

Det catalanske selvstyre har en forpost i Danmark. Catalanerne har for et par måneder siden i København etableret en repræsentation for hele Norden.

Under normale omstændigheder ville det være en platform til at promovere handel, kultur og turisme for det populære turistmål. I stedet virker det nu mere som en spinkel livline, som selvstyrets minister for udenrigsanliggender, Raül Romeva, har rakt ud efter i sidste øjeblik for at få arrangeret et møde i Danmark med politikere og medier og få EUs opmærksomhed.

Det sker, mens konflikten med Spanien står på tærsklen til den endelige konfrontation, når det spanske senat fredag skal drøfte udløsningen af den klausul i forfatningen, der giver Spaniens regering beføjelser til at ophæve Cataloniens selvstyreregering.

Den spanske regering truer med at fyre selvstyrets ministre, så vil du fortsat have et job på lørdag?

»Jeg vil helt sikkert fortsat have ansvar for en masse ting. Men det vigtigere spørgsmål er, hvis det sker, om den handling vil løse noget, eller om det vil gøre det hele endnu mere besværligt. Og jeg tror på den sidste konsekvens.«

Vil den catalanske selvstyreregering overveje at forsøge at fortsætte som et alternativt styre?

»Vi havde et klart resultat af folkeafstemningem i begyndelsen af oktober. Det er mit mandat, som jeg vil følge. Den eneste, der kan afsætte mig, er selvstyrepræsidenten. Den spanske regering kan ikke gøre det, og det vil jeg ikke anerkende. Men det handler ikke så meget om de praktiske rammer, som hvad det betyder for samfundet. Hvis man fratager et valgt parlament dets magt på den måde, som den spanske regering forestiller sig, så mener jeg, at det er selve de demokratiske principper, der bliver sat på spil.«

I har netop haft et regeringsmøde i selvstyret om, hvad I skal gøre. Og det skal drøftes torsdag i selvstyrets parlament. Hvilken beslutning forventer du?

»Jeg kan kun tale for selvstyreregeringen. Jeg kan sige, at selvstyreregeringen er overbevist om behovet for at forhandle med den spanske regering. Det er, hvad vi har krævet flere gange. Tiden er inde til en dialog, der kan føre frem til en løsning.«

Forud for debatten i selvstyreparlamentet torsdag er det altså selvstyreregeringens holdning, at det fortsat er forhandlinger, der er brug for. Er det rigtigt forstået?

»Vi har altid ment, at der er brug for forhandlinger. Uanset situationen og uanset, hvor svært det ser ud at løse problemerne, bør man altid være parat til at tale om det. Er vi parate til at forhandle, uanset hvad der sker? Ja, det er vi.«

Når du nu har valgt at komme her. Hvad er det, som du forventer, at Danmark kan og skal gøre?

»Hvad jeg forventer fra Danmark, som jeg forventer det af alle EU-medlemslande, er, at man forstår, at man bliver nødt til at se realiteterne i øjnene. Vi vil have danskerne til at forstå, at catalanernes problem også har konsekvenser for Danmark. Danske firmaer vil blive påvirket af usikkerhed i Catalonien. Hvis man ikke løser problemet vil det gå ud over EUs troværdighed.«

Hvis den danske befolkning og danske politikere udviser den forståelse, hvad er det så, at de kan gøre?

»De børe opfordre til politiske handlinger. Det naturlige krav vil være, at man behandler situationen politisk og ikke gør det til et juridisk spørgsmål. Det er mit krav. Og at man i EU forstår, at det ikke er et internt spansk problem. Nogen må forklare, at hvis spanske institutioner ikke er indstillede på at håndtere situationen politisk, så vil det få alvorlige konsekvenser for alle, ikke bare for catalanerne.«

Så du forventer, at EU vil presse den spanske regering?

»Jeg forventer, at EU forstår, at det her er kendsgerningerne, som ikke vil forsvinde. Med det udgangspunkt er det op til en selv at beslutte, om man vil gøre noget eller ej. Men vi kræver, at man vågner op og indser, at det er et problem, der har konsekvenser. Lad os alle i fællesskab håndtere det politisk. Hvorfor? Fordi det ikke bare er i catalanernes interesse men i hele EUs interesse.«