Verdens største a-kraftværk ligger tæt på jordskælvszone

En lang serie af lækager og uheld som følge af et jordskælv ved enormt atomkraftværk i Japan får nu japanske eksperter til at foreslå at lukke en tredjedel af landets kernekraftværker. De er formentlig ikke jordskælvssikre nok.

De japanske atomenergimyndigheder er udmærket klar over, at Japan er præget af utallige aktive jordskælvs­zoner i undergrunden. Af samme årsag har man søgt at placere landets 55 atomreaktorer i områder, man anser for geologisk stabile, ligesom der er stillet hårde krav til værkerne om jordskælvssikring af bygningerne.

Men man har åbenbart ikke været dygtige nok. Det viste sig med al tydelighed under et kraftigt jordskælv i mandags, da ti mennesker omkom, hundreder blev såret og verdens største atomkraftværk blev ramt af en stribe af uheld. Så mange, at værket med navnet Kashiwazaki-Kariwa på den nordvestlige del af øen Honshu blev lukket på ubestemt tid, ligesom naturkatastrofen efterfølgende fik adskillige eksperter til at sætte alvorlige spørgsmålstegn ved den generelle sikkerhed på japanske kernekraftværker.

Efter jordskælvet, der var på 6,8 richter, udbrød der brand på værket, radioaktivt vand dog ikke i livstruende mængder fossede ud i havet, og nu har en uafhængig undersøgelse af en fransk ekspertgruppe afsløret, at skælvet forårsagede ikke færre end 68 større og mindre uheld på den uhyre betydningsfulde energiproducent, herunder at 400 tønder med radioaktivt affald væltede som følge af rystelserne. Endvidere bliver værkets ledelse beskyldt for ikke at have overholdt basale sikkerhedsprocedurer, for at informere offentligheden for sent om lækagerne samt for i for høj grad at søge at bagatellisere uheldene.

16 mio. husstande
Den mest dramatiske afsløring er imidlertid, at ekspertgruppen konkluderer, at Kashiwazaki-Kariwa-værket, der leverer en strømmængde svarende til forbruget i hele 16 mio. husstande, ikke er designet til et skælv af mandagens størrelse, men »kun« til skælv på op til omkring 6,5 på richterskalaen. Da man tilbage i slutningen af 1970erne projekterede atomkraftværket, var japanske seismologer af den overbevsining, at værket lå langt fra aktive brudzoner i undergrunden. Nu viser det sig, at brudzonen, der aktiverede mandagens overordentligt kraftige skælv, ligger bare 15 kilometer borte.

Katsushiko Ishibashi, en jordskælvsekspert fra universitetet i Kobe, siger således ifølge Washington Post, at mandagens uheld understreger, at videnskaben ikke er i stand til at udpege aktive brudzoner med nøjagtighed, og at intet atomkraftværk kan klare sig igennem et direkte slag fra et kraftigt jordskælv.

Stort skælv i vente
På den baggrund mener andre eksperter, at omkring en tredjedel af Japans øvrige kernekraftværker bør følge trop og lukke i en længere periode, indtil man i detaljer har kortlagt deres jordskælvssikring. Det gælder ikke mindst Hamaoka-værket nær byen Shizuoka knap 200 km sydvest for Tokyo, idet det befinder sig næsten direkte over en aktiv brudzone, som seismologer mener vil udløse et endog overordentlig kraftigt skælv inden for en overskuelig fremtid.

Lukningen af Kashiwazaki-Kariwa-værket har allerede skabt frygt for, at der ikke bliver tilstrækkelig strøm til at forsyne den elhungrende japanske industri. Meget taler således for, at man må indføre en strømspareplan for store dele af den befolkningsrige ø Honshu med storbyer som Tokyo og Osaka. Netop i den lummervarme sommerperiode går strømforbruget traditionelt op i Japan på grund af den omfattende brug af aircondition. For to år siden igangsatte den forhenværende premierminister Junichiro Koizumi dog en opsigtsvækkende elsparekampagne i det forbrugstunge sommerhalvår. Han gjorde simpelthen op med den traditionelle og meget stive japanske arbejdsdresscode og opfordrede det japanske kontorfolk til at smide jakken og løsne slipset mod til gengæld at arbejde under højere temperaturer, end de har været vant til.

Den aktuelle situation synes imidlertid at være langt alvorligere for et Japan, der stort set ikke har oliereserver, og derfor i stigende grad satser på atomenergi. I dag produceres en tredjedel af Japans elenergi af atomkraftværker, men planen er at forøge andelen til 40 pct. i 2010. Spørgsmålet er nu, hvorvidt den massive atomsatsning er dømt til pulverisering i en nation, der hærges af flere kraftige jordskælv end nogen anden.