»Vejen til København bliver lang og stenet«

Klimaminister Connie Hedegaard (K) glæder sig over, at FNs klimakonference på Bali i dag vedtog en køreplan, der skal føre til en historisk global klimaaftale i København i 2009. Dansk Energi hilser aftale velkommen men beklager det lave ambitionsniveau.

»Til det sidste sekund ved man ikke, om man har en aftale. Alle holder kortene helt tæt til kroppen. Jeg er bange for, at vi kommer til at opleve det samme i København i nogle spændende decemberdage i 2009,« sagde Connie Hedegaard på klimakonferencen på Bali. Fold sammen
Læs mere
Foto: Rune Evensen

NUSA DUA, Bali: Arbejdet blev gjort færdigt. Men det var ikke kønt at se på, mens det stod på. Og slutresultatet var heller ikke noget at håbe hurra for.

Sådan kan man sammenfatte reaktionerne, efter at 187 lande ved FNs klimakonference på Bali enedes om et klassisk politisk kompromis.

Dagens enighed betyder, at 187 lande tilslutter sig konklusionerne fra FNs klimapanel om, at menneskeskabte klimaforandringer truer mennesker, dyr og planteliv på jorden.

Samtidig lover landene – heriblandt USA, Kina, Indien, Rusland, og Saudi-Arabien – hinanden, at de vil forhandle seriøst om en historisk globale klimaaftale.

Disse forhandlinger har en slutdato i København i december 2009, hvor Danmark er vært for FNs klimakonference. Men hvad hvert enkelt land så er villig til at gøre ved udledningerne af drivhusgasser, er der endnu ingen, der ved noget om.

»Vi kom for at få en køreplan mod 2009. Og det har vi fået. Vejen til København bliver lang. Den er besværlig. Den er stenet,« siger Connie Hedegaard, der tilføjer, at det uoverskuelige og dramatiske forløb af konferencen på Bali viser, hvad man har i vente i København.

»Til det sidste sekund ved man ikke, om man har en aftale. Alle holder kortene helt tæt til kroppen. Jeg er bange for, at vi kommer til at opleve det samme i København i nogle spændende decemberdage i 2009,« siger Connie Hedegaard, der erkender, at EU og Danmark ikke fik alle ønsker opfyldt på Bali.

EU-landene havde ønsket en klar målsætning om, at verdens rige lande ved klimatopmødet i København skulle forpligte sig til at reducere deres udledninger af drivhusgasser med mellem 25 og 40 pct. inden 2020.

EU-landene selv besluttede i Bruxelles i marts, at de vil reducere deres udslip med 20 pct. i 2020. Og man har stillet resten af verden i udsigt, at man ville gå op på 30 pct. reduktion i 2020 i forhold til 1990, hvis andre lande ville gå med.

Men det ville de ikke på Bali.

»Vi er langt fra, hvad EU gerne ville. EU har førerskabet i verden. Det er vores rolle. Det har vi hele tiden vidst. Hvis ikke vi havde påtaget os den, så ville vi ikke have været, hvor vi er i dag. Og samtidig er det vigtigt ikke at lukke nogle døre,« siger Hedegaard, der mener, at ’verden faktisk tog et par gode skridt i dag’.

USAs Paula Dobriansky, viceminister for demokrati og globale anliggender, måtte stå model til en række skarpe udfald fra Sydafrika, Brasilien og andre lande, fordi man i går i plenum i første gang nedlagde veto mod en tekst om ulandene, som Indien og Kina havde udarbejdet, og som EU havde sagt ja til.

Derfor var der nærmest en slags lettelsens entusiasme i de klapsalver, der mødte hende, da hun i plenum meddelte, at USA kunne tilslutte sig kompromisset.

»Vi kom til dette møde for at nå en køreplan, der vil føre til miljømæssigt effektive og økonomisk bæredygtige globale svar på klimaforandringer,« sagde Dobriansky.

»Verden er enedes om en række gode elementer i Bali-køreplanen, som skal være ledetråde for vigtige forhandlinger frem mod enighed i 2009 i København. Dette er et nyt skridt i klimadiplomatiet. Vi er indstillede på at arbejde hårdt over de næste to år.«

Det bliver dog med stor sandsynlighed ikke Paula Dobriansky, der repræsenterer USAs regering i København, eftersom USA får ny præsident i januar 2009.

Connie Hedegaard afviste efterfølgende at give karakter til nogle af de øvrige landes optræden under forhandlingerne. I stedet sagde hun:

»De sidste timer i plenum har vist, at den politiske pris for at blokere for tingene er steget. USA har været konstruktive. De må vi give dem. Og så lægger de ligesom EU vægt på, at de store udledere, som Indien og Kina kommer med. Der har vi en fælles opgave frem mod 2009. For hvis ikke vi får andre end de industrialiserede lande med, så når vi ikke de mål, vi skal,« siger Hedegaard.

Steen Gade, SF og formand for Folketingets miljøudvalg, erklærede sig i går på Bali tilfreds med, at der nu er en aftale.

»Vi skulle jo have en aftale. USA skulle med uden, at man skulle kaste for meget overbord. Men de med på en badebillet,« siger Gade, der mener, at EU-landene solgte for meget ud i deres krav om reduktioner i udledninger i andre rige lande.

»Men det betyder ikke, at et sammenbrud ville have været bedre,« siger Gade, der samtidig peger på, at udviklingslandene efter hans opfattelse generelt har vist større vilje til at gøre noget ved klimaproblemerne end tidligere.

»Det er den store bevægelse her: At ulandene ser problemet, og siger at de vil være med til at løse det.«

Vicedirektør Lars Aagaard, Dansk Energi, mener også, at EU-landene har solgt ganske betragteligt ud for at få en aftale. Men hæfter sig ved de positive udviklinger.

»Man har landet en aftale, hvor de rige ulande også skal forpligte sig. Og USA siger for første gang, at de skal indgå i forpligtelser, som er sammenlignelige med, hvad der er kravene i andre lande. Det åbner alt i alt op for, at man kan lave en ambitiøs aftale i København i 2009,« siger Aagaard.