Valget i Ungarn er »både rettet mod at øge hadet til flygtninge og mod EU-Kommissionen«

Talsmand for den ungarske regering, Zoltán Kovács, fortæller, hvorfor Ungarns befolkning i dag skal stemme ja eller nej til EU's flygtningekvoter. Márta Pardavi, medformand for den ungarske Helsinki-komité for menneskerettigheder, mener, regeringen spiller på fremmedfrygt med folkeafstemningen.

Zoltán Kovács (v) og Márta Pardavi (h). Fold sammen
Læs mere

Zoltán Kovács: Er det ikke på tide at begynde at lytte til os?

Zoltán Kovács er talsmand for den ungarske regering, der søndag sender sin befolkning til urnerne for at stemme om EUs ret til at vedtage asylkvoter.

Hvorfor afholder I en folkeafstemning om asylkvoter?

»Ungarns mål er at repræsentere det ungarske folks vilje. Vi håber på et klart resultat, så ingen kan sige, at det ikke vil få juridiske og politiske konsekvenser. Det vil det få. Det vil sende et uafviseligt budskab – ikke bare i Ungarn, men også til EUs institutioner i Bruxelles. Men det handler på ingen måde om at forlade EU. Ungarn er stærkt knyttet til EU.«

Men hvorfor en folkeafstemning i stedet for at lave en koalition, der kan blokere for fremtidige asylkvoter?

»På det højeste EU-niveau tages beslutninger med enstemmighed, men på ministerniveau bruges et kvalificeret flertal, og der har vi set EU-Kommissionen snyde os med beslutninger, som Kommissionen har presset igennem, selv om stats- og regeringscheferne havde sagt, at enhver fordeling skulle være frivillig. Vi bliver nødt til at trække en linje.«

Hvorfor er det så kun de centraleuropæiske lande, der føler sig snydt?

»De andre brokker sig ikke, men de lever heller ikke op til fordelingen. Kun ca. 5.000 er blevet fordelt på ét år. Vi betragter ministerrådets beslutning (om fordeling af 120.000 asylansøgere, red.) som ulovlig, fordi stats- og regeringscheferne har understreget, at det skulle være frivilligt. Det er vores argument ved EU-domstolen, og her venter vi nu på en afgørelse. Folkeafstemningen handler om i fremtiden at forhindre, at en sådan beslutning kan tages én gang til.«

Men EU kan vel ikke fungere, hvis alle lande gjorde det samme som Ungarn?

»Det er et spørgsmål om national suverænitet. Sandsynligvis fører det til en kompliceret politisk og juridisk diskussion med EUs institutioner. Men budskabet fra de ungarske vælgere vil man ikke kunne undgå at forholde sig til. Den ungarske forfatningsdomstol har godkendt spørgsmålet med den viden i baghovedet, at det vil få juridiske konsekvenser.«

Hvis Ungarn ikke vil være solidarisk på asyl­området, hvorfor skal resten af EU så være solidarisk med f.eks. regionalstøtte?

»Når vi taler om fleksibel solidaritet, så betyder det, at ingen andre end os kan bestemme, hvem der skal kunne bo i vores land. Solidaritet er også, at Ungarn har brugt tæt på 300 millioner euro på at forsvare Schengen-grænsen, og det har vi ikke fået nogen støtte til. En fair standard for solidaritet er også at se på, hvem der lever op til reglerne, og hvem der ikke gør.«

Luxembourgs udenrigsminister, Asselborn, taler om at smide Ungarn ud af EU, hvis I ikke vil spille efter fælles regler?

»I de seneste seks år er Ungarn – hver gang vi er gået imod den dominerende holdning – blevet kaldt anti-europæisk eller blevet truet med at blive smidt ud af EU. Det skete med medieloven og med forfatningen. Men hvornår stopper disse trusler? Er det ikke på tide at begynde at lytte til os? Politisk afpresning vil ikke virke, men kun forhindre os i at håndtere den seriøse situation, vi står overfor.«

Márta Pardavi: Kampagnen sender ekstremt racistiske budskaber

Ifølge Márta Pardavi, der er medformand for den ungarske Helsinki-komité for menneskerettigheder, spiller Viktor Orbán, Ungarns premierminister, med sin folkeafstemning på en udbredt fremmedfrygti Ungarn.

Hvorfor er folkeafstemningen en dårlig idé?

»Folkeafstemningen er et politisk middel for regeringen, som i forvejen har forsøgt at øge fremmedfrygten ved en stor national høring om sammenhængen mellem terrorisme og migration, hvor otte millioner borgere fik tilsendt spørgeskemaer, som reelt var propagandamateriale. Nu kører denne kampagne videre op til folkeafstemningen, og regeringen bruger ekstremt mange skattekroner på den, uden at andre partier eller organisationer som min har midler, der på nogen måde kan matche det. Man kan ikke undgå at blive konfronteret med dette hadske budskab overalt.«

Hvordan er der tale om had i kampagnen?

»Kampagnen sender ekstremt racistiske budskaber om, at de illegale migranter er en muslimsk hær, der vil destruere kristendommen, og at de har værdier med, som fører til seksuel chikane af kvinder. Også selv om paven har sagt noget andet. Premierminister Orbán er ikke selv nogen stor kirkegænger, men bevarelsen af det kristne Europa er en ekstremt vigtig del af kampagnen, og jeg tror, at det er en årsag til, at mange ungarere køber budskabet.«

Kan det skyldes, at ungarerne grundlæggende er enige med Orbán?

»Budskabet klinger rent hos mange, men generelt er der en stor apati over for deltagelse i politik i Ungarn. Folk er desillusionerede, og oppositionen er meget svag, hvor ingen for alvor taler klart imod de ekstreme budskaber. Den gennemsnitlige ungarer er frygtsom over for fremmede og taler ikke fremmedsprog eller rejser. Så hele denne region er ret modstræbende i forhold til at acceptere ikke-europæere og ikke-hvide fremmede. Der bor meget få fremmede i Ungarn, og Orbán har udnyttet denne frygt.«

Er det, fordi folk er enige med Orbán, at der ikke er nogen reel opposition?

»Der er faktisk kritik af fattigdom og korruption, men det er især det ekstreme højreparti Jobbik, som er gået frem på det. Jobbik er det største oppositionsparti og er begyndt at søge mere mod midten som et folkeparti i stedet for at være et radikalt yderparti, og på sigt kan Jobbik med den strategi blive en seriøs udfordrer for Orbáns Fidesz-parti. Orbán er faktisk kun truet af det ekstreme højre, og også derfor giver det god mening for Orbán at fokusere så meget på migranter som et problem, fordi det ellers var Jobbiks agenda.«

Hvad betyder folkeafstemningen for ungarernes forhold til EU?

»Kampagnen er både rettet mod at øge hadet til flygtninge og mod EU-Kommissionen, selv om det står klart, at EU-Kommissionen har opgivet tvungne kvoter i fremtiden. Det gentages hele tiden, at Ungarn er det eneste land, der lever op til Schengen- og Dublin-reglerne, hvilket er en åbenlys løgn. Ungarerne går meget ind for at være med i EU, men kampagnen er meget negativ over for EU, og det kan godt påvirke holdningen til EU i Ungarn.«