»USA må vise lederskab«

Klimaminister Connie Hedegaard sender en indtrængende appel til USA om at vise det politiske lederskab, der kan bane vejen for en global aftale i kampen mod klimaforandringer. Men USA nægter at rokke sig.

Miljøaktivister har kronede dage ved FNs klimakonference, her er to af arten klædt ud som snegle. Foto: Jewel Samad/AFP Fold sammen
Læs mere

Politikere fra hele verden – og blandt dem en indtrængende konservativ dansk klimaminister – tryglede i går USAs regering om at give det politiske signal, der kan bane vejen for seriøse forhandlinger om en omfattende aftale til gavn for klodens miljø.

Connie Hedegaard sidestillede i sin officielle tale ved FNs klimakonference på Bali den situation, verden i dag står i, med situationerne under 1900-tallets to verdenskrige.

»Igennem næsten et århundrede har Europa i tider med usikkerhed og forandringer forladt sig på USA, når det gælder lederskab og vejledning. Det gør vi endnu en gang, mens vi prøver at nå frem til en virkelig omfattende aftale om at bekæmpe klimaændringer. Men vi gør det vel vidende, at alle lande – ikke mindst de største udledere (af drivhusgasser, red.) – deler ansvaret for det endelige resultat,« sagde Hedegaard.

USA er på Bali repræsenteret af Paula Dobriansky, viceminister for demokrati og globale anliggender. Hun er Bush-regeringens ordførende i spørgsmål om klimaforandringer.

»Vi er meget velvilligt indstillede over for at arbejde for et positivt resultat her på Bali. Vi ønsker at sætte gang i en proces, der er åben, og som ikke på forhånd prioriterer nogle optioner frem for andre,« sagde Dobriansky, der fik dagens korteste bifald.

Indien afviser også
Connie Hedegaard uddybede nogle timer senere sit synspunkt ved en pressekonference.

»USA er nøglen. De har sagt, at de vil udvise lederskab. Men så er der behov for, at det kommer stærkere til udtryk. Jeg havde et bilateralt møde med Indien i går (tirsdag, red.). Og det er altså helt klart, at der er behov for udmeldinger fra USA, hvis vi skal have Indien og også Kina med.«

Indiens miljøminister N.N. Meena afviste i går endnu en gang, at hans regering vil gå med til bindende mål for sine udledninger af drivhusgasser.

»Det er op til de udviklede lande at hjælpe udviklingslandene, herunder Indien. Vi er ikke modne til at påtage os bindende mål. Vi er et udviklingsland,« sagde ministeren.

Formandens venner
Kina er ved konferencen repræsenteret af Xie Zhenhua, der er næstformand i den nationale udviklings- og reformkommission.

Han understregede, at Kina – uanset hvad USA agter at gøre, og uanset hvad resultatet af konferencen bliver – vil øge sin energieffektivitet og begrænse sine udledninger.

»Men vi vil absolut ikke binde os til de samme bindende mål som de udviklede lande,« sagde den kinesiske topembedsmand.

Connie Hedegaard fik i går sammen med fire andre EU-lande plads i det forum, der kaldes »Formandens Venner« – i alt 40 lande, som det indonesiske formandskab for konferencen vurderer kan spille en særligt konstruktiv rolle i bestræbelserne på at nå et gennembrud, inden klimakonferencen slutter sent fredag eller natten til lørdag.

Men Connie Hedegaard gav dog i går udtryk for, at situationen fortsat er uoverskuelig.

»Der er mildest talt lang vej endnu,« sagde hun.

Konferencen på Bali samler i alt 144 lande, hvoraf seks er repræsenteret af regeringscheferne. Målet med konferencen er at skabe en såkaldt køreplan, der kan bane vejen for egentlige detaljerede forhandlinger om en endelig aftale, som i så fald gerne skulle afsluttes i København i december 2009.

Hedegaard havde også et møde med FNs generalsekretær Ban Ki-moon – et møde som primært handlede om at sikre gode relationer mellem FN-systemets klimafolk og den danske regering og statsadministration med henblik på mødet i København i 2009.

»Jeg synes, at mødet viste, at FNs generalsekretær også på det personlige plan er så engageret i klimaspørgsmål, at han vil gøre det til et af de store temaer i sin embedsperiode,« sagde Hedegaard.