Tyskland åbner bagdør for fracking

Miljøministeren er i modvind efter lovforslag, der kan gøre den omstridte energimetode fracking til virkelighed. Mens tysk industri hilser forslaget velkommen, strides regeringspartierne internt.

Foto: FABRIZIO BENSCH. Den tyske miljøminister, socialdemokraten Barbara Hendricks, er kommet i strid modvind efter lovforslaget om fracking. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters
Læs mere
Fold sammen

For få måneder siden ønskede den tyske miljøminister Barbara Hendricks (SPD) helt at forbyde fracking, den omstridte metode til udvindelse af gas i undergrunden. Nu har Hendricks og den tyske regering vedtaget et nyt lovudkast, der åbner en juridisk bagdør, der kan muliggøre fracking i Tyskland med henblik på forskning og i visse særtilfælde også til kommerciel brug.

»Denne lov vil gøre os i stand til at begrænse fracking på en måde, der ikke længere udgør en fare mod mennesker eller miljø. Så længe de dermed forbundne risici ikke kan beregnes fuldstændigt, vil fracking være forbudt«, siger Hendricks til nyheds­bureauet DPA.

Mens lovforslaget, der er blevet til i samarbejde mellem Hendricks og SPD-formand og miljøminister Sigmar Gabriel, således indfører strenge miljøforskrifter, bi­beholdes muligheden for fracking med henblik på kommercielle formål. Trods Hendricks’ forsikringer møder forslaget derfor kritik fra tyske miljøforbund, såvel som både konservative og socialdemokratiske forbundsdagsmedlemmer, der ser lovforslaget som en juridisk glidebane med potentielle katastrofale konsekvenser for tysk miljø.

Særlig skarp kritik lyder fra det kristen­demokratiske forbundsdagsmedlem og frackingkritiker Andreas Mattfeld, der afviser lovforslaget efter eget udsagn har opbakning fra mindst 100 medlemmer af CDUs gruppe i den tyske forbundsdag. Andre konservative mener imidlertid, at fracking bør tillades med henblik på at nedbringe tysk afhængighed af eksempelvis naturgas­leverancer fra Tyskland.

Tysk industri hilser forslag velkommen

Hos tysk industri, der længe har efterlyst øget politisk vilje til at undersøge mulig­hederne for fracking i den tyske undergrund, er Hendricks’ lovforslag blevet modtaget med delvis velvilje.

»Det er et positivt signal, at udvindelsen af skifergas i Tyskland ikke udelukkes fuldstændigt,« siger Markus Kerber, administrerende direktør i Bundesverband der deutschen Industrie, ifølge tyske medier. Kerber tilføjer samtidig, at »kravene til udvindelse af gassen er fuldstændigt overdrevne.«

Trods Kerbers udmeldinger mener Barbara Hendricks, at energikoncernernes interesse fremover vil være dalende. I et forsvar for lovforslaget anfører miljøministeren over for kritikere i egne rækker, at de høje omkostninger i forbindelse med nødvendige prøveboringer i den tyske undergrund vil reducere den kommercielle interesse i fracking i tysk jord.

Hidtil har Tyskland ikke vedtaget lov­givning om den kontroversielle energi­metode. I stedet har man siden 2011 haft et foreløbigt forbud, der imidlertid har været kritiseret af fremtrædende industriforbund. I 2013 måtte den daværende konservativ-liberale regering opgive et lovforslag om fracking efter modstand fra konservative medlemmer af forbundsdagen, der frygtede for metodens konsekvenser for det tyske grundvand. Netop derfor understreger den socialdemokratiske miljøminister nu, at beskyttelsen af både drikkevand og sundhed har højeste prioritet.

Mens politikere og industrirepræsentanter skændes om fracking, peger uafhængige eksperter på de begrænsede økonomiske og energipolitiske perspektiver ved den kontroversielle metode.

»I forhold til USA og Asien er fracking-potentialet i Europa forholdsvist ringe. Indledende undersøgelser i Tyskland indikerer, at potentialet for ukonventionel gas, som kan udvindes ved hjælp af fracking, er særdeles minimalt,« siger en af Tysklands førende energieksperter, Claudia Kemfert, Deutsche Institut für Wirtschaft til hjemmesiden IWR.