Tvivl om Kosovos fremtid

Rusland rasler med veto-våbnet mod en FN-anerkendelse af Kosovos selvstændighed uden serbisk accept. EU og USA er splittet i spørgsmålet om en selvstændig anerkendelse af Kosovo og vil give partnerne mere tid til at finde en intern løsning.

Rusland gjorde i går klart, at det ikke vil acceptere en FN-resolution om Kosovos selvstændighed uden accept fra Serbien.

Dermed synes muligheden for en hurtig aftale om Kosovos fremtid rykket videre til næste år, idet EU og USA ikke er varme på at acceptere en selvstændighedserklæring fra Kosovo uden om FN.

»En løsning er kun mulig på grundlag af accept fra begge sider,« sagde den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov i går. Han truede indirekte med at nedlægge veto mod en FN-resolution, der anbefaler en selvstændighed for Kosovo, hvis den går på tværs af ønskerne hos den serbiske regering i Beograd. Rusland ser sig traditionelt som en beskytter af de slaviske serbere og forsøgte forgæves og lettere amatøragtigt at gribe ind til fordel for serberne i Kosovo-krigens sidste dage i juni 1999 med en ublodig indsættelse af russiske faldskærmssoldater.

Rusland vil med sin stejle holdning i Kosovo-konflikten forsøge at vinde vestlige indrømmelser på andre områder på striden om det amerikanske missilskjolds placering i Europa og om Georgien har vestlige diplomater hidtil spekuleret om.

Men andre vestlige diplomater peger på, at muligheden for en FN-løsning på konflikten langt fra er udelukket på trods af veto-truslen fra Rusland. Fra serbisk side er man så småt ved at indse, at man i det lange løb ikke kan holde fast ved Kosovo-provinsen som en del af Serbien, hvis man fra serbisk side skal have noget håb om at komme tættere på et medlemskab af EU endsige NATO.

Støtte fra USA
Og fra Kosovo-albansk side har man også neddæmpet retorikken. Kosovo-provinsens premierminister Agim Ceku lovede i går i et interview med Financial Times, at Kosovo ikke vil erklære sig selvstændigt uden opbakning fra USA og den Europæiske Union.

»Vi vil ikke gennemføre en unilateral erklæring uden amerikansk og europæisk støtte,« sagde Ceku.

Andre dele af den Kosovo-albanske ledelse presser fortsat på for at få en selvstændighedserklæring allerede i denne sommer og hælder deres hoved til, at den amerikanske præsident George W. Bush har antydet, at USA vil anerkende et selvstændigt Kosovo uden nødvendigvis at have en FN-løsning på plads.

Det vækker modstand i EU, hvor flere udenrigsministre har erklæret åben modstand herimod. Den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier sagde i weekenden, at han havde svært ved at se, at EU kunne gå ind og påtage sig den civile ledelse af Kosovo-provinsen i en overgangsperiode som foreslået i en FN-plan, hvis der ikke er foreligger en FN-resolution. De europæiske lande stiller med størstedelen af soldaterne til den internationale fredsstyrke i Kosovo og bærer hovedbyrden ved den økonomiske genopbygning.

Den amerikanske viceudenrigsminister Daniel Fried nedtoner muligheden for et opgør mellem EU og USA om Kosovos fremtid. Han slog i weekenden fast, at USA ønsker et selvstændigt Kosovo, men at man fra amerikansk side ikke har opgivet FN-vejen.

En løsning er mulig op til NATOs næste topmøde i april 2008, hvor en udvidelse af alliancen med Kroatien og muligvis flere Balkan-lande står på dagsordenen.