Tolv års fængsel for Muhammed-hævn

En ung libaneser blev i går idømt tolv års fængsel for et mislykket attentat, der kunne have medført et blodbad i Tyskland og skulle være en hævn mod Muhammed-karikaturerne.

BERLIN: For snart halvandet år siden anbragte to unge libanesere to bomber i tyske regionaltog. De skulle tilsyneladende være sprunget i luften i myldretiden. Det var åbenbart en teknisk fejl, der førte til, at de ikke eksploderede.

Var det gået efter planen, siger myndighederne, ville de have udløst et blodbad. Det hele skulle være en hævn for karikaturtegningerne af profeten Muhammed i Jyllands-Posten, der andre steder i verden fremkaldte protester, som førte til dræbte, mordtrusler og afbrændinger af danske ambassader.

I går blev en af libaneserne kendt skyldig af en domstol i Beirut og idømt tolv års fængsel. Samtidig indledte retten i Düsseldorf en sag mod den angivelige medgerningsmand.

Dennes tyske forsvarer mente, at den manglende eksplosion kunne skyldes, at hans klient ikke ville gennemføre aktionen. En juridisk ekspert fra den tyske TV-station ZDF mener ikke, at den forklaring er troværdig. Eksperten, Bernhard Töpper, regner med, at også manden i Düsseldorf erklæres skyldig og får en dom på mellem ti og 15 års fængsel.

De to blev registreret af kameraer på banegården i Köln, hvor de med deres potentielt dødbringende last tog rulletrappen ned til perronen og de ventende tog.

De blev efterlyst, den ene nåede at flygte til Libanon, hvor han hurtigt blev anholdt og faderen, en pensioneret officer, udtrykte forfærdelse over sønnens forehavende. Også kammeraten, der blev tilbage i Tyskland, blev anholdt. Dommen her ventes først til sommer.