Theresa May slår en ny Brexit-tone an: Briterne kan ikke få, hvad de ønsker sig

I en længe ventet tale forlod den britiske premierminister sin tidligere hårde retorik over for EU og gjorde det klart over for briterne, at tiden nu er kommet til hårde valg og kompromiser.

I en længe ventet tale gjorde den britiske premierminister Theresa May det klart over for briterne, at tiden nu er kommet til hårde valg og kompromiser. EPA/CHRIS J. RATCLIFFE / POOL Fold sammen
Læs mere
Foto: Chris J Ratcliffe

Britiske Brexit-tilhængere må belave sig på, at Storbritanniens fremtid ikke bliver så EU-fri, som de ønskede sig. De må også belave sig på, at økonomiske hensyn vil få en fremtrædende rolle for definitionen af Brexit for at sikre briternes fremtid i forhandlingerne om en handelsaftale med EU.

»Det er en forhandling. Ingen af parterne kan få nøjagtigt, hvad de ønsker,« erklærede premierminister Theresa May i en tale, som britiske erhvervsfolk og europæiske politikere havde imødeset med spænding.

Det var her, at May skulle afmontere en voksende skepsis og en øget frygt for, at de britiske forhandlinger med EU løber helt af sporet og ender med »ingen aftale«, total afbrydelse af 45 års fælles økonomiske spilleregler og en overgang til WTO handelsregler, hvor EU og Storbritannien pludselig vil virke meget længere fra hinanden end den korte rejse over kanalen.

Den britiske premierminister gjorde forsøget. Hun fortalte den britiske befolkning, at de står over for nogle hårde kendsgerninger. Hun gemte det godt nede i talen, men hun sagde det:

»Vi forlader Det Indre Marked. Livet vil blive anderledes. På nogle områder vil der være mindre adgang til hinandens markeder, end der er nu.«

May understregede, at briterne ikke skal gøre sig håb om at nyde alle fordelene ved EU, når de siger nej til nogle af forpligtelserne, og sagde at der er behov for »at ramme en balance« mellem Canadas begrænsede adgang til EU og Norges udvidede adgang med de forpligtelser, som det medfører.

Premierministeren sagde videre, at dele af EU-domstolen og EU-lovgivningen fortsat vil spille en rolle fremover. Selv om britiske domstole efter Brexit vil være den højeste myndighed, vil det være nødvendigt at tilpasse sig EU.

May påpegede, at briterne gennem årene har »førte an i meget af den lovgivning«, men spørgsmål fra EU-kritiske del af den britiske presse efterfølgende viste, at det ikke for alle flugter med det fremtrædende Brexit-slogan om at »få kontrollen igen«.

I sin tale erklærede May også, at EU ikke bør frygte, at briterne vil konkurrere på at sænke eksempelvis miljøstandarder og arbejderrettigheder, fordi »intet vælgerflertal i Storbritannien vil acceptere det«.

Fem retningslinjer, som May vil teste en fremtidig aftale på.

  • En aftale skal respektere resultatet af folkeafstemningen.
  • En aftale skal være bæredygtig på længere sigt.
  • En aftale skal beskytte arbejdspladser og befolkningens sikkerhed.
  • En aftale skal hænge sammen med ønsket om at være et moderne, åbent, udadvendt, tolerant, europæisk demokrati.
  • En aftale skal overordnet styrke den britiske union og befolkningens sammenhængskraft.

Ordvalget i talen, der på grund af det voldsomme britiske snevejr var flyttet fra Newcastle til London, var blevet filet og skåret til i hårde forhandlinger forud med Mays dybt splittede regeringskabinet for og imod EU. Brexit-tilhængerne havde angiveligt fået luget ud i konkrete indrømmelser om fremtidig »tilpasning« til EU-regler indenfor specifikke områder, men Mays tale var bemærkelsesværdigt blødere og mere imødekommende over for EU end tidligere.

Væk var tidligere talers flirten med »Singapore-modellen« og konkurrence på økonomisk junglelov. Der var ingen hånlige referencer til inernationale verdensborgere, som »ikke er borgere nogen steder«. Gyldne muligheder i handelsaftaler med resten af verden blev ikke længere fremhævet som fuldgod erstatning for EU.

Og da Daily Mail efterfølgende spurgte, om hun var villig til at gentage sit slogan fra sin seneste valgkamp om, at »ingen aftale er bedre end ingen aftale«, lirede hun det af så hurtigt, at det snarere lød som et nej.

Labours skyggeminister for Brexit, Keir Starmer, havde forud for talen krævet konkrete detaljer i stedet for »vage påstande«, »røde linjer« og smarte ordspil. Han kan nu kritisere, at der fortsat var luft nok i Mays ordvalg til, at både »Brexiteers« og »Remainers« efterfølgende erklærede sig tilfredse med talen.

Men briterne har nu fået besked om, at de ikke kan få det hele, og fra sit besøg i Danmark tweetede Brexit-chefforhandleren, Michel Barnier, at han bød Mays tale velkommen med dens »klarhed«.

Tidligere sagt om Brexit