Studenterforening stævner Rolling Stone efter grundløse sexanklager

Dårlig journalistik om massevoldtægt på et amerikansk universitet ender nu i retten

Da »Jackies« historie var blevet offentliggjort i Rolling Stone, samledes demonstranter foran Phi Kappa Psis hus på University of Virginias campus i Charlottesville med krav om lukning af foreningen og strenge straffe til de påståede voldtægtsmænd. Foto: Ryan M. Kelly/AP Fold sammen
Læs mere

WASHINGTON: Universitetet i Virginias store studenterforening, Phi Kappa Psi, lægger nu sag an mod magasinet Rolling Stone for at have sværtet foreningen til ved at påstå, at nogle af dets medlemmer havde begået masse­voldtægt mod en ung kvinde. Historien viste sig at være opdigtet, og selv om Rolling Stone har beklaget artiklen og trukket den tilbage, så mener foreningen, som er en af den kendeste og største af slagsen i USA, at dets navn er sværtet så godt og grundigt til, at kun en retssag kan rense luften.

Det ansete journalistiske fakultet på Columbia University i New York har konkluderet, at der var betydelige »mangler« i historien i Rolling Stone og rettede en kraftig anklage både mod journalisten, Sabrina Rubin Erdely, og redaktionschefen Will Dana. Selv om begge har undskyldt historien, og den ubetinget er trukket tilbage, så vil Phi Kappa Psi gå i retten med sagen.

»Rapporten fra Columbia Universitys journalistiske fakultet viser med al tydelighed den hensynsløshed, som er udvist i forbindelse med artiklen med mangelfuld research og manglende facttjek, som resulterede i, at medlemmer af studenterforeningen uretmæssigt er blevet hængt ud som kriminelle,« siger Phi Kappa Psis formand, Stephen Scipione, i en kommentar til beslutningen. Og sagen har vakt yderligere opmærksomhed, efter at Rolling Stones chefredaktion har meddelt, at sagen ikke får konsekvenser – hverken for journalisten eller for de redaktører, der var med i vurderingen af artiklen, inden den blev trykt.

Chokbølger gennem universitetsverdenen

Der blev sendt chokbølger gennem den akademiske verden i november, da bladet trykte artiklen »A Rape on Campus« – en feature om en massevoldtægt begået mod en ung kvinde af adskillige medlemmer af Phi Kappa Psi – en af USAs ældte studenterforeninger, der kan datere sig tilbage til 1863, og som er et broderskab, der ikke alene fungerede som et socialet samlingssted, men også har rådighed over mange millioner dollar, man kan søge om at få del i til studierne. Der findes masser af lignende studenter­foreninger, men Phi Kappa Psi er en af de største.

 

Hovedkilden i historien er en ung kvinde, der kun er nævnt ved sit dæknavn. »Jackie« blev angiveligt voldtaget af syv mænd under en fest i foreningen i september 2012, som hun var inviteret med til af en date, der ifølge Rolling Stones også deltog i voldtægten.

»Jackie« er i dag »forsvundet« og vil ikke kontaktes, og hun har heller ikke villet afgive forklaringer til advokater, der har forsøgt at indhente hendes kommentarer til historien, da en række andre medier begyndte at sætte spørgsmålstegn ved magasinets artikel. Heller ikke andre journalister har kunnet få kontakt til hende. Tre af hendes venner, som Rolling Stones kendte, men som de undlad at indhente kommentarer fra, før de trykte historien, tager også afstand fra »Jackie« og tvivler på, at historien er sand.

Det er heller ikke lykkedes for hverken politiet eller andre medier at finde nogle af de personer, som er beskrevet i artiklen, ligesom den mandlige voldtægsperson, som i artiklen hedder »Drew«, heller ikke er blevet fundet på trods af, at artiklen beskriver ham mere indgående, fordi han var »Jackies« date og altså var den, der styrede de andre til at begå voldtægt.

Rolling Stone medgiver, at historien er mangelfuld, og erkender, at man tog for let på »Jackie« trods syv interviews.

»Problemet med historien starter med kilden. »Jackie« er en virkelig fabulerende historie­fortæller, som har været i stand til at manipulere med den journalistiske proces,« siger Rolling Stones udgiver, Jann S. Wenner. Historien repræsenterer ifølge udgiveren en »isoleret og usædvanlig episode«, som ikke får konsekvenser. Andre redaktører siger, at bladets ledelse og journalisten har været konfliktsky uden at stille krav til dokumentation på grund af emnets følsomme natur.

»Det var helt klart et offer, der var meget hårdt ramt af den påståede voldtægt, og derfor blev de relevante spørgsmål ikke stillet«, siger en af de andre redaktører til The New York Times.

En lang række sager

Der har været en lang række sager mod de amerikanske studenterforeninger med druk og voldtægter, men denne sag var så speciel, at den vakte opsigt. Senere har University of Oklahoma haft en sag med racisme, der har lukket Sigma Alpha Epsilon – en anden af de store studenterforeninger – på universitet. En videooptagelse afslørede en række medlemmer af broderskabet på vej til fest, hvor de sang racistiske sange i en bus og råbte slagord vendt mod sorte med brug af det berømte »N-Word«, som amerikanerne siger, når nogen anvender udtrykket »neger«.

Universitetet og studenter­foreningens landsledelse reagerede hurtigt. Sigma Alpha Epsilons hus på campus blev lukket, og dets medlemmer blev ekskluderet fra studenter­foreningen for evigt. Men sagen fik endnu engang hele debatten om studenter­foreninger til at blusse op igen, fordi det er en traditionel del af studenter­livet i USA, men også giver sig udslag i enorme fester, som universitetet har svært ved at styre, og som engang imellem ender i kriminalitet.