Stor succes for børnedomstole

Ungdomsdomstole vinder udbredelse overalt i USA. Herhjemme siger en retsekspert, at vi bør overveje alternative straffeformer for de helt unge.

En ung fyr havde stukket ild på sin skole, og derved havde han sodsværtet en mur. Fyren blev ved en »ungdomsdomstol« eller »teenagedomstol«, som det også kaldes i USA, idømt en undskyldning til hele skolen samt pligt til at rense op efter sig.

Eksemplet er blot ét af mange, hvor denne særlige »domstol« for unge typisk mellem 11- 17 år har bredt sig hastigt igennem de senenere år. Herhjemme tager docent lic.jur. Jørn Vestergaard, Københavns Universitet, positivt mod tanken. Konfliktløsning i småsager for eksempel igennem konfliktråd er en spændende tanke, som man senest i Sverige har taget op, men ikke herhjemme: »Men man skal ikke foregøgle nogen, at sådanne ordninger er det ultimative svar på problemet med utilpassede unge, for de er naturligvis kun et enkelt led i en samlet indsats, og i mere alvorlige tilfælde er konfliktråd ikke noget columbusæg,« siger Jørn Vestergaard.

I 1994 var der 78 ungdomsdomstole i USA. I dag er tallet oppe på over 1.500. »Dommerne« er andre jævnaldrende unge, og det samme er »anklagere« og »forsvarere«. Målet er, at den unge lettere erkender sine fejl og retter op på det, når det er andre unge, der stiller én til ansvar. De unge, der indgår i juryen, har frivilligt meldt sig og gennemgår kurser i domsforhandling. Ifølge de relativt sparsomme amerikanske studier, der er lavet at tilbagefald, tyder det på, at ungdomsdomstolene har en høj succesrate.

Udgangsforbud
Ungdomsdomstolen tager sig kun af mindre forbrydelsestyper som butikstyveri, vandalisme og hærværk. Typisk bliver den unge idømt, »at han skal rydde op« og sige undskyld. Den særlige amerikanske lov og orden-kultur spiller ind på domstolenes virke. Eksempelvis i staten Texas kan unge under 17 år blive straffet for at færdes ude efter kl. 22.00 om aftenen og før kl. 6.00 om morgenen.

»Ungdomsdomstolene er en enorm succes. De unge ser, at deres handlinger har konsekvens, men det sker uden at samfundet lukker døren til dem,« siger en topembedsmand i det amerikanske justitsministerium.

I Preston i Lancashire i Storbritannien skal man for første gang i december i gang med et pilotprojekt efter samme model. Her skal andre unge kunne dømme jævnaldrende. BBC fortæller, at det drejer sig om bl.a. teenage-vandaler og -voldsmænd, som skal kunne idømmes at rense op efter deres eget graffiti eller skrive en undskyldning til deres ofre.

I USA er det for langt de fleste lovovertrædelser den enkelte delstat, der fastsætter regler for, i hvilket omfang børn og unge kan strafforfølges. Der er derfor ikke en ensartet kriminel lavalder. I de fleste stater afgøres det på baggrund af lovovertræderens alder og arten af den begåede kriminalitet, om sagen skal behandles af de almindelige domstole eller af en særlig ungdomsdomstol.