Sidste minde om Jerntæppet forsvinder sammen med paskontrol

Hovedparten af de nye EU-medlemslande fra Central- og Østeuropa bliver fra midnat en del af Schengen-samarbejdet, så pas- og grænsekontrol forsvinder. Men i det »gamle« EU er der en vis frygt for øget kriminalitet og større illegal indvandring gennem de åbne grænser.

Motorvejsbroen over Oder-floden lidt syd for den østtyske by Frankfurt an der Oder var længe et eksempel på en af flaskehalsene i det nye ellers angiveligt genforende Europa.

Næsten hver dag var der kilometerlange køer af lastbiler og personbiler, som skulle kontrolleres ved den tysk-polske grænse. Jo mere økonomien blomstrede i Polen, jo længere blev køerne.

Men fra i morgen skulle det være forbi med de timelange ventetider på E-30 motorvejen. Ved midnat natten til fredag ophører pas- og grænsekontrollen mellem Polen og Tyskland, når de tidligere kommunistiske lande fra Central- og Østeuropa bliver en del af EUs Schengen-samarbejde.

Polen, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, Slovenien, de baltiske lande samt Middelhavsøen Malta ophæver dermed både deres indbyrdes grænsekontrol og kontrollen overfor de 13 gamle EU-lande, der i årevis har været med i Schengen-samarbejdet. Dermed kan godt 400 millioner EU-borgere rejse rundt i det meste af Europa uden at skulle vise pas eller andre identitetspapirer.

18 år efter at Jerntæppet forsvandt efter Berlin-Murens fald og Sovjet-kommunismens sammenbrud er det endelige symbolske skridt taget, som bekræfter, at Europa er genforenet, hed det i flere kommentarer i går. »Dette er det endelige udtryk for det genforenede Europa,« sagde EU-Kommissionens formand José Manuel Barroso.

Sølvtæppet endelig væk
Og fra de nye medlemmer af Schengen-samarbejdet var der også stor tilfredshed med, at grænserne mellem Øst- og Vesteuropa endeligt er væk.

Da det daværende EF-samarbejde i begyndelsen af 1990erne tøvede over for tanken om at indlede den proces, som skulle give Øst-landene et medlemskab i udsigt, advarede Polens daværende præsident Lech Walesa om, at man i stedet for Jerntæppet er ved at opbygge et »sølvtæppe« gennem Europa, hvor de fattigere Øst-lande skulle holdes ude. Flere polske aviser kommenterede i går, at vesteuropæerne nu endeligt har indfriet deres løfter om at skabe det samlede Europa.

Men i det »gamle« EU er der en vis skepsis over for åbningen af grænserne mod Øst.

I Frankfurt an der Oder var der således i sidste uge en demonstration på et par tusinde mennesker mod grænseåbningen. Mange lokale frygter, at den kan føre til øget kriminalitet, fordi bander fra den anden side af Oder nu får lettere ved at gå på indbrudstogter på tysk jord og slippe uhindret tilbage igen.

Politifolk advarer
Frygten er blevet næret af udtalelser fra tyske politifolk, der advarer mod en eksplosion i kriminaliteten i grænseregionerne. »Det er alt for tidligt at ophæve grænsekontrollen,« har formanden for det tyske politiforbund Rüdiger Holocek udtalt. Han kæmper imidlertid også for sine egne fagfællers protester mod at blive forflyttet, når grænseposterne nedlægges. I Østrig er der også bekymring for stigende kriminalitet. Op mod 75 procent regner med mere kriminalitet østfra, viser en meningsmåling.

I andre af de gamle EU-lande er man mere bekymret for en øget illegal indvandring. I EU-systemet har der været skepsis over for, om især Polen vil være i stand til at effektivt at bevogte sin del af EU’s ydre grænse over mod Ukraine, Hviderusland og den russiske Kaliningrad-region. En stor del af den illegale indvandring til Europa menes nu at komme gennem Ukraine ved siden af de kendte ruter over Middelhavet og gennem Balkan.

Enegang på britiske øer
Storbritannien og Irland har begge valgt at stå uden for Schengen-samarbejdet, og britiske embedsmænd har peget på, at man vil bevare grænsekontrollen til de øvrige EU-lande for både at bremse den illegale indvandring – hvor Storbritannien er en af hoveddestinationerne – og bekæmpe terrorismen.

Chefen for EUs politienhed, Europol, advarer imidlertid mod at tro på, at man effektivt kan bekæmpe kriminalitet, illegal indvandring og terrorisme ved blot at bevare grænsekontrollen.

»Der er i dag andre mere effektive midler at bruge,« siger Max-Peter Ratzel fra Europol. Han peger på, at Schengen-samarbejdet også indeholder et øget samarbejde om registrering af illegale indvandrere og muligheden for politisamarbejde over grænserne.

Danmark gik sammen med de øvrige nordiske lande ind i Schengen-samarbejdet i 2001. Dengang lød der også advarende røster om, at en ophævelse af grænsekontrollen ville føre til en øget illegal indvandring, hvilket har vist sig ikke at holde stik.

Ophævelsen af grænsekontrollen til Øst-landene gælder fra den 21. december kun landegrænser og havne. Paskontrollen forsvinder først i lufthavnene engang næste år, når de er bygget om hertil.