Schulz til Løkke: God vilje - men vi er lidt fanget i en tidsfælde med Europol-aftale

Europa-Parlamentets formand, Martin Schulz, vil gøre sit for at hjælpe Danmark med en hurtig proces, så en særaftale om Europol kan lade sig gøre. Men det bliver så presset, at han kalder om en “tidsfælde.”

Martin Schulz. Fold sammen
Læs mere
Foto: VINCENT KESSLER

Der er ingen garanti for, at det kan lade sig gøre at få den danske Europol-aftale gennem to høringer i Europa-Parlamentet og på plads inden den 1. maj 2017, hvor dansk politi skal forlade Europol.

Således lyder beskeden fra Europa-Parlamentets afgående formand, Martin Schulz, og det må bekymre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), for den 1. maj ændres Europol-lovgivningen, og dermed forsvinder det juridiske grundlag for skitsen til den danske særaftale. Schulz har dog lovet statsministeren at arbejde positivt for en hurtig proces.

»Jeg sagde til statsministeren, at jeg vil diskutere det med gruppeformændene (i Europa-Parlamentet), hvilket jeg har gjort. Der er en vis åbenhed, men der er et problem, at Parlamentet er midt i en proces med ledelsesskifte, hvor udvalgene ikke mødes, så vi er lidt fanget i en tidsfælde. Men jeg sagde til statsministeren, at jeg vil forsøge at finde en løsning,« siger Martin Schulz på EU-topmødet umiddelbart efter mødet med Lars Løkke Rasmussen.

Selv med god vilje fra Martin Schulz er problemet, at det snart er ude af hans hænder, når han til januar siger farvel til formandsposten i Europa-Parlamentet. Den danske særaftale skal gennem to høringer i Parlamentet, som tager tre måneder hver, hvis der ikke er vilje til at speede processen op. Insisterer Parlamentet på at bruge al tiden, vil aftalen dermed falde til jorden.

Schulz understreger også, at den danske særaftale er en midlertidig løsning, og dermed antyder han også kraftigt, at danskerne på et tidspunkt bliver nødt til at stemme igen, hvis man vil være med i et Europol, der hele tiden udvikler sig, på den lange bane.

»Jeg mener, at forslaget, der nu er lavet, kun kan være en overgangsløsning. Det er en løsning for nu, ikke en langtidsholdbar eller endelig løsning,« siger han.

De store grupper i Europa-Parlamentet er i udgangspunktet skeptiske over for særaftaler som den danske, men Schulz kan se en åbning for en hurtig proces, fordi de andre EU-lande også har en interesse i at have Danmark tæt knyttet til Europol efter den 1. maj.

»Vi skal finde en balance mellem to forskellige interesser. På den ene side er det klart, at der er et nej fra de danske borgere til at deltage helt i Europol og EUs interne sikkerhedspolitik. På den anden side har ingen en interesse i, at Danmark er en blind plet i terrorbekæmpelsen. Kunsten er at finde en vej, hvor EU ikke opgiver princippet om tættere integration mellem landene, men på den anden side respekterer danskernes suveræne stemme om ikke at være involveret. Det er ikke nemt,« siger Schulz.

Han gør det også klart, at høringerne i Parlamentet er en seriøs sag.

»Folk tror, at det ikke betyder noget, at Europa-Parlamentet skal høres, men det er forkert. Høringerne er også en del af lovprocessen. Uden Europa-Parlamentet og høringerne kan intet vedtages,« understreger han.

Lars Løkke Rasmussen mødtes torsdag morgen med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og EU’s rådsformand, Donald Tusk. Her aftalte de tre formelt køreplanen for en dansk særaftale om fortsat tilknytning til politisamarbejdet Europol, og selv om Løkke mærkede en betydelig velvilje, understregede han netop, at høringerne i Europa-Parlamentet bliver afgørende.

»Det, der bliver udfordringen, er, at vi ikke har meget tid, og at Europa-Parlamentet skal høres ad to omgange og formelt har krav på tre måneders høringsperiode hver gang. Og hvis Europa-Parlamentet insisterer på at bruge al den tid, der er, så når vi det ikke til 1. maj,« sagde statsministeren.

Alle Folketingets partier bakker op om regeringens forsøg på at få en særaftale om fortsat dansk tilknytning til Europol i hus.