Ruslands krav i Arktis er et opråb til Danmark

Rusland har nu, på fredelig og diplomatisk­ vis, indgivet sit krav til FN på en del af Arktis, som også Danmark gør krav på. Spørgsmålet er, mener eksperter, om Danmark er parat til at vise militære muskler.

Foto: Mads Nissen

Fredeligt, forventet og lige efter bogen. Sådan kan det sammenfattes, at Rusland nu har indgivet sit krav til FN på dele af Arktis. Oven i købet områder, som overlapper den del, som Danmark og andre stater, herunder Canada, gør krav på.

»Det her skal ikke tolkes som en aggressiv handling fra russisk side. Tværtimod er det helt forventet og i overensstemmelse med en international aftale om at lade FNs Kommission for Kontinentalsoklens Grænser tage stilling til grænsedragningerne i Arktis,« siger Johannes Riber Nordby, der forsker i arktiske forhold ved Forsvarsakademiet.

Mere præcist gjorde Danmark i december sidste år over for FN-kommissionen krav på 895.000 kvadratkilometer havbund i Arktis, et område, som går helt op til Nordpolen, og som også Rusland, Canada og USA delvist har gjort krav på.

Faktisk indleverede Rusland allerede sit krav i 2001, men FN har bedt russerne om flere omlysninger og mere dokumentation, og det er det materiale, der nu er afleveret.

Russisk forspring

Da Rusland på den måde har adskillige års forspring i forhold til Danmark, kan russerne få deres sag afklaret først. Muligvis allerede om fire til fem år, medmindre, understreger Johannes Riber Nordby, at FN-kommissionen vælger at forhale svaret til russerne for at kunne svare Danmark, og de andre stater, på én gang og på den måde måske undgå unødige forviklinger og stridigheder.

Et andet sandsynligt scenarie er, at FN-kommissionen dømmer uafgjort, giver alle staterne medhold og opfordrer dem til at forhandle sig til rette. Sådan har kommissionen gjort tidligere i andre sager, påpeger arktisforskeren, der imidlertid advarer Danmark mod bare passivt at se tiden an.

Danmark må politisk og militært være forberedt på at håndhæve vore territoriale rettigheder i Arktis, mener Johannes Riber Nordby, der også er orlogskaptajn ved Forsvarsakademiet.

»Danmark må være forberedt på yderligere militær aktivitet fra russisk side, hvis Rusland først får svar i FN. Forberedt på at russerne overflyver Grønland og de områder i Arktis, som Danmark også mener at have ret til, og det kan ikke bare ignoreres, hvis Danmark skal gøre sig håb om at få ret til de omstridte områder. Det bliver en opgave for forsvaret, der skal omstilles til den, og det tager tid,« siger Johannes Riber Nordby.

Også tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) opfordrer regering og Folketing til at forberede en håndhævning af Danmarks territoriale krav i Arktis, hvis Rusland dropper den nuværende aftale med Danmark, Norge, Canada og USA om at løse grænsestridigheder i Arktis på fredelig vis.

»For nu at sige det rent ud: Hvis der skal være gnist af respekt omkring de danske territoriale krav, så fordrer det, at Danmark bliver i stand til at være til stede med mere end en håndfuld patruljefolk i Sirius og et par beskedne inspektionsskibe af Knud Rasmussen-klassen,« skriver Ellemann-Jensen i sin blog på b.dk.