ROJ TV: Synd hvis vi står i vejen for statsministeren

Den kurdiske TV-station ROJ TV afventer ny undersøgelse, der måske-måske ikke vil vise, at stationen støtter terror.

Den kurdiskvenlige TV-station ROJ TV er igen blevet kastebold i meningsudvekslingen mellem Danmark og Tyrkiet.

Stationen, der sender 24 timer i døgnet i 78 lande og administreres fra kontorer på H.C. Andersens Boulevard i København, bliver denne gang forsøgt brugt som stopklods i sagen om Anders Fogh Rasmussen som eventuel ny generalsekretær i NATO.

Tyrkiets premierminister, Recep Tayyip Erdogan, trak således sent fredag ROJ TV op af hatten igen ved både at mene, at tyrkerne er utilfredse med den danske statsministers håndtering af Muhammed-krisen, og hans vægring mod at lukke ROJ TV. Han mener TV-stationen er talerør for den forbudte militante kurdiske bevægelse PKK, som flere lande – deriblandt USA og EU og dermed Danmark – har stemplet som en terrororganisation.

Yilmaz Imdat, tidligere talsmand for Kurdistan Komiteen, er i dag direktør for Mesopotamia Broadcast A/S, der administrerer den omstridte kurdiske TV-station. Han tilbageviser, at TV-stationen, støtter terror udøvet af PKK. Til Berlingske Tidende siger han:

»Vi holder os inden for den danske lov, men det er da uheldigt, at ROJ TV bliver nævnt i forbindelse med Anders Fogh Rasmussen og NATO-stillingen. Og det er ærgerligt, hvis vi kommer til at stå i vejen for, at statsministeren kan få stillingen.«

Terrorstøtte
Siden 2005 har TV-stationen, som i følge Yilmaz Imdat kun har til formål at støtte kurdisk kultur og sprog, fået den tyrkiske premierminister Erdogan til at se rødt.

Under et besøg i Danmark i 2005 udvandrede Erdogan fra et pressemøde med statsminister Anders Fogh Rasmussen, da han opdagede, at en journalist fra ROJ TV var blandt pressefolkene. Senere har de tyrkiske domstole kørt en langtrukken retssag mod 56 kurdiske borgmestre, fordi de i et brev til Anders Fogh Rasmussen opfordrede Danmark til ikke at lukke ROJ TV. Også USA har opfordret de danske myndigheder til lukke den kurdiske station, fordi de også mener, at den støtter PKK og opildner til terror.

Da Tyrkiets ambassade klagede til Radio- og TV-nævnet i 2005 med den begrundelse, at ROJ TV i sin nyhedsdækning af guerillakampe mellem kurdere og det tyrkiske militær havde overtrådt straffeloven ved at opfordre til had mellem folkeslag, måtte tyrkerne tilbage til ambassaden med uforettet sag. Et af indholds-kravene til en registreret satellit-TV-kanal i Danmark er nemlig, at programmerne ikke på nogen måde må »tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans«. Indslagene indeholdt imidlertid ingen opfordringer af den slags. Nævnet mente, at udsendelserne var udtryk for almindelig nyhedsdækning. Den tyrkiske ambassade gik derefter til politiet for at få lukket ROJ TV, fordi man mente, den også havde overtrådt straffeloven ved at opfordre til terror. Det fandt politiet intet bevis for, hvorefter de i 2005 sendte sagen videre op i systemet til Statsadvokaten.

I dag er repræsentanter for Statsadvokaten så i Tyrkiet for at undersøge, om de kan finde flere oplysninger om ROJ TVs påståede støtte til terror.

Politiadvokat Dorit Bor- gaard fra Københavns Politi ved ikke, hvornår man kan sætte et punktum i sagen. Til Berlingske Tidende har hun sagt, at man efterforsker sagen på fuld kraft, og at Bagmandspolitiet også er engageret i sagen.

»Men jeg kan ikke sige noget om tidshorisonten, da vi bl.a. er afhængige af en række retsanmodninger til andre lande,« siger hun.

ROJ TVs direktør Yilmaz Imdat siger til Berlingske:

»Vi afventer, hvad Statsadvokaten vil sige, når de kommer hjem og tager derefter stilling til det, hvis de synes, de har en reel sag mod os. Men vi stoler på Anders Fogh Rasmussen. Vi er jo bare en del af det danske mediebillede.«