Rod og forvirring præger klimamøde

De intense FN-klimaforhandlinger går over tid med fare for at ende i kaos. Danmarks klimaminister, Martin Lidegaard (R), er i centrum og bevarer håbet til det sidste.

COP19-delegerede står i kø for at komme ind til gårsdagens fortsatte klimaforhandlinger i Warszawa. Forhandlinger, som bl.a. EUs klimakommissær, Connie Hedegaard, betegnede som »fuldstændig forvirring og rod«. Fold sammen
Læs mere

WARSZAWA: Hvad er status på de globale klimaforhandlinger?

Fredag eftermiddag – netop som årets vigtigste af slagsen begyndte at løbe over deadline på Polens nationalstadion – opsummerede EUs klimakommissær, Connie Hedegaard, situationen således:

»Fuldstændig forvirring og rod.«

Samtidig sagde Kinas chefklimaforhandler, Su Wei, at de ellers intense FN-forhandlinger mellem 194 lande i Warszawa risikerer at levere »praktisk taget ingenting«.

Bl.a. peger han på, at der »ikke er nogen egentlige økonomiske midler« i en grøn klimafond, der fra 2020 skal yde 100 mia. dollar om året til især klimatilpasning og grønne energiløsninger i sårbare udviklingslande. Et beløb, der skal finansieres af både offentlige kasser og med private investeringer.

Udviklingslandene anser det for helt centralt, at der i Warszawa opnås enighed om relativt konkrete rammer for den globale klimafond, herunder økonomiske delmål i opbygningsfasen frem mod 2020.

Spændt klimaminister

Hvis ikke de rige lande er i stand til at levere acceptable økonomiske tilsagn i opbygningsfasen, er det nemlig stærkt tvivlsomt, om en række udviklingslande vil melde nationale og tilstrækkeligt ambitiøse klimamål ud før den helt afgørende klimakonference i Paris i 2015, hvor der efter planen skal vedtages en global klimaaftale med reduktionsmål for alle nationer. Og gør de ikke det, er den globale klimaaftale i fare.

Af samme årsag var Danmarks klimaminister, Martin Lidegaard (R), yderst spændt her til aften. Sammen med Ugandas finansminister, Maria Kiwanuka, har han siden tirsdag stået i spidsen for drøftelser mellem grupper af lande og enkeltnationer om ordlyden af dokumenter om klimafinansiering og en global klimafond, som alle lande vil kunne tilslutte sig.

Disse tekster var i aftes finpudset i en sådan grad, at Lidegaard kaldte dem for »det muliges kunst«. Derefter skulle dokumenterne præsenteres i det store FN-plenum i Warszawa foran samtlige nationale medlemmer af FNS klimakonvention.

I disse dokumenter er der imidlertid ikke nævnt konkrete beløb i opbygningsfasen mod de 100 mia. dollar årligt fra 2020. Der står blot, at den indledende finansiering skal nå »et meget betydningsfuldt omfang«.

Det afgørende spørgsmål i aftes var derfor, om bl.a. den formulering er tilstrækkelig til at overbevise ulande om, at der fra den rige verdens side er tilstrækkelig stor vilje til at hjælpe særligt sårbare lande med kontant klimahjælp i de kommende år.

Tab og ødelæggelser

Et andet emne, der er kommet i søgelyset på FN-konferencen COP19, er et parallelt spørgsmål om såkaldt Loss and Damage, altså tab og ødelæggelse i forbindelse med klimarelaterede naturkatastrofer. Da konferencen åbnede forrige mandag, var det direkte i kølvandet på den rekordkraftige tyfon Haiyan, der har kostet over 5.000 mennesker livet i Filippinerne.

Selv om videnskaben ikke umiddelbart kan koble tyfonens hærgen til menneskeskabte klimaforandringer, er den under forhandlingerne gang på gang blevet fremhævet som et eksempel på en katastrofal klimakatastrofe, som man ikke kan beskytte sig imod, og som især sårbare udviklingslande må forventes at blive ramt af i de kommende årtier med støt stigende frekvens.

Af samme årsag har der i Warszawa været et krav fra mange udviklingslandes side, at den rige verden ikke bare erkender problematikken, men også erkender, at der kan blive et voksende behov for økonomisk kompensation, når udviklingslande rammes af klimarelaterede katastrofer, som næppe ville være indtruffet i en verden med lavere koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren.

Flere udviklingslande kræver et helt nyt FN-organ til håndtering af Loss and Damage, men det afvises af bl.a. EU. Rod og forvirring med andre ord.