Republikanske elitestuderende kræver CO2-skat: »Som parti styrtbløder vi vælgere på grund af dette emne«

Inspireret af to tidligere udenrigsministre kræver republikanske studenter på Yale og andre højere læreanstalter nu skat på afbrænding af fossile brændstoffer.

Republikanske studenter på Yale og andre højere læreanstalter kræver nu skat på afbrænding af fossile brændstoffer. Fold sammen
Læs mere

Mens USAs republikanske parti kæmper en brav kamp for at vinde fodfæste i den næste generation af vælgere, er flere grupper af konservative studerende gået sammen for at slå til lyd for noget, der er bandlyst i partiet: skat på CO2.

Gruppen anføres af Yale College Republicans, som er den største gruppe af republikanske studerende ved Yale University, men den omfatter også andre prominente republikanske grupper på 22 skoler rundt omkring i landet.

Under navnet »Students for Carbon Dividends« støtter gruppen en tankegang, som første gang blev fremsat af republikanske sværvægte­re som de tidligere udenrigs­ministre James Baker og George Shultz: Beskat CO2-forureningen, der skyldes afbrænding af fossile brændstoffer, og send pengene tilbage til forbrugerne som udbytte i form af en regulær månedlig udbetaling til alle – voksne som børn.

I slutningen af februar var flere republikanere fra universiteternes klimaforandrings­koalition mødt op i Washington for at deltage i den store konservative landskonference, CPAC.

Ifølge republikanske strategikere afspejler den nydannede bevægelse et vigtigt skifte på de sociale og miljømæssige områder, som kan ende med at dele partiet mellem generationerne. Meningsmålinger tyder på, at de unge er utilfredse med det, de opfatter som den vanlige og velkendte politik fra begge partier.

Men flere republikanere er bekymrede for, at deres parti kan ende med at bære hoved­byrden, når de unge rykker væk fra partiernes hidtidige positioner i spørgsmål som våben, homo­seksuelle ægteskaber og klima­forandringer.

»Det, vi ser, er, tror jeg, at de unge vælgere afviser partipolitikken helt generelt, men de afviser fremfor alt det republikanske parti, fordi det i deres øjne er et parti, som ikke ønsker at lytte og ikke ønsker at vokse,« siger Douglas Heye, tidligere kommunikations­direktør for Den Republikanske Nationale Komité.

»Det er et problem her og nu, men det bliver et katastrofalt problem om fem eller ti år,« siger han.

40 dollar pr. ton

Lederne af en snes republikanske studentergrupper i koalitionen siger, at de og deres jævnaldrende har accepteret den videnskabelige konsensus om, at mennesket spiller en væsentlig rolle i klimaforandringerne. Mange af dem siger, at de er trætte af at høre de republikanske ledere afvise klimaforandringerne, og de ønsker ikke at se deres parti stemplet som fjendtligt over for videnskaben.

»Som parti styrtbløder vi vælgere på grund af dette emne,« siger Kiera O’Brien, forkvinde for den republikanske studenterklub på Harvard University.

»Jeg bliver stadigt mere frustreret over, at videnskaben bliver draget i tvivl, når der nu er tydelige beviser på klimaforandringerne. Vi bliver nødt til at finde en løsning for vores parti, men vi bliver også nødt til at finde en løsning, som er et alternativ til valget mellem at gøre ingenting og at overlade hele initiativet til regeringen.«

De studerende forsøger sig med det, de kalder en konservativ tilgang til problemet, og håber dermed at kunne bidrage til at flytte det republikanske parti i dette spørgsmål.

Ifølge universitetsgruppernes forslag skal der indføres en skat på 40 dollar pr. ton kulstof, på det tidspunkt hvor de fossile brændstoffer indgår i økonomien – for eksempel fra en mine eller i en havn. Denne skat tænkes så forhøjet over tid. Pengene skal returneres til skatteborgerne i form af en personlig, månedlig udbetaling med en halvpart til børn under 18 år, dog maksimum to børn pr. familie.

The Climate Leadership Council, som blev grundlagt af James Baker og George Shultz, anslår, at en sådan dividende vil beløbe sig til omkring 2.000 dollar om året for en familie på fire (knap 12.000 kroner, red.).

Følger kampen for våbenkontrol

Den 22-årige Alexander Posner var med til at grundlægge gruppen på Yale, og han har været interesseret i klimaspørgsmålet i årevis. Da han læste om den organisation, James Baker og George Shultz havde sat i søen, søgte han straks om et praktikophold. Kort tid efter begyndte han at kontakte sine jævnaldrende i republikanske studenterorganisationer rundt omkring i landet for at høre, hvordan de så på oprettelsen af en studenterkoalition.

»Vi har ført en masse samtaler, men ikke én eneste gang er gyldigheden af klimaviden­skaben blevet anfægtet,« fortæller han og fortsætter: »Jeg tror virkelig, at de studerende brænder efter at have en diskussion, som retter sig mod løsninger.«

Koalitionen af 23 republikanske studentergrupper, fem demokratiske klubber og tre miljø­organisationer kommer på et unikt tidspunkt for ungdommens politiske aktivisme: Overalt i landet samles studerende om kampen for våbenkontrol, inspireret af de overlevende fra skoleskyderiet i Parkland, Florida. Selv om der er grundlæggende forskelle mellem de to bevægelser, understreger Alexander Posner, at de unge republikanere, der arbejder med klimaforandringerne, følger våben­protesterne med interesse.

»Jeg tror, det fælles tema her er, at hvis de folkevalgte politikere ikke reagerer på de ønsker og krav, som bliver fremsat af deres vælgere – og her tænker jeg især på de yngre vælgere – så vil de unge selv skride til handling. Denne koalition om klimaspørgsmålet er sådan set en reaktion på de voksnes manglende handling,« siger han.

Oversættelse: Lars Rosenkvist