Rapport: Klima giver flere fordrevne end krige og konflikter

Mens vejret i øjeblikket skaber død og ødelæggelser mange steder i verden, viser en ny rapport fra CARE Danmark, at klimaforandringer og ekstremt vejr sender over tre gange så mange mennesker på flugt som krig og konflikter.

Mere end 23 millioner mennesker, bl.a. som her i Etiopien, blev sidste år drevet på flugt af ekstremt vejr i form af bl.a. tørke eller oversvømmelser. Arkivfoto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

Orkaner, oversvømmelser, tørke og andre former for ekstremt vejr fordrev sidste år omkring 23,5 millioner mennesker fra hus og hjem. Det er 8,8 millioner flere end i 2015, og de 23,5 millioner mennesker på flugt på grund af vejrmæssige katastrofer er betydeligt flere end det antal, der sidste år flygtede fra krig og konflikt. Faktisk mere end tre gange så mange.

Tallene stammer fra en ny klimarapport udarbejdet af CARE Danmark, og den humanitære organisation mener ikke, at de ekstreme vejrforhold, der hærger over alt på kloden, er tilfældige. De skyldes klimaforandringer, påpeger CARE.

»Klimaforandringer og det ekstreme vejr skaber fødevarekriser, sult og konflikter. Det betyder, at millioner af mennesker mister deres livsgrundlag og bliver drevet på flugt,« fastslår Sarah Kristine Johansen, der er CARE Danmarks politiske koordinator.

Dobbelt så mange fordrevne

Opdateringen fra CARE er baseret på talmateriale fra The Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).

Dette overvågningscenter støttes af blandt andre regeringerne i USA, Australien, Sverige og af EU samt flere FN-organisationer, og IDMC anses for at være førende, når det gælder analyser af verdens internt fordrevne og konsekvenserne heraf for flygtningestrømmene.

Ifølge IDMC har antallet af internt fordrevne – altså mennesker, der har måttet forlade hus og hjem, men stadig opholder sig i egne lande – i de seneste år rundt regnet være dobbelt så højt som antallet af egentlige flygtninge.

I 2016 fandt størstedelen af disse interne fordrivelser sted i områder med høj forekomst af naturens egne og menneskeskabte katastrofer, og hvis de internt fordrevne ikke kan komme på fode igen i deres egne lande, kan de ende med at flygte til et andet – og måske på et tidspunkt søge mod Europa.

Det scenarie skyldes ikke mindst, at klimaforandringer i høj grad rammer lande i Afrika.

250 millioner om 30 år

Hvis der ikke gribes ind, vil der ifølge CARE Danmark om blot 30 år være op mod en kvart milliard mennesker på flugt fra klimaforandringer og det ekstreme vejr.

»Op mod 250 millioner mennesker vil i 2050 være på flugt uden mulighed for at vende hjem,« vurderer – og advarer – CARE Danmark i rapporten »Fleeing Climate Change«.

Og allerede i 2025 vil 2,4 milliarder mennesker leve i områder, hvor der er mangel på vand.

Hug til den danske regering

De opdaterede tal for klimafordrevne er et vink med en vognstang til den danske regering, mener CARE Danmark.

»Regeringen har gang på gang sagt, at den vil bekæmpe migrationen, og i både den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi og i udspillet til finansloven for 2018 er migration et vigtigt indsatsområde. Derfor kan det undre, at tilpasning til klima og ekstremt vejr slet ikke er nævnt som indsatsområde,« konstaterer Sarah Kristine Johansen.

Sammen med politikere, eksperter, forskere og andre interessenter har CARE Danmark derfor diskuteret, hvordan regeringen blandt andet via den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi kan styrke koblingen mellem migration og klimaforandringer.

Ifølge et af forslagene kan der skabes bedre vilkår for investeringer i klimatilpasning, så det bliver attraktivt for den private sektor at investere – ikke kun i reduktion af CO2-udslippet, men også i klimatilpasning.